Proces szesnastu

Proces szesnastu- pokazowy proces politycznych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przeprowadzony 18-21 czerwca 1945 w Moskwie. W lutym 1945 politycy polscy otrzymali zaproszenia przedstawiciela generała Sierowa (pełnomocnika Stalina) na rozmowy polityczne(z gwarancją bezpieczeństwa). 27-28 marca po przybyciu na spotkanie zostali aresztowani i przewiezieni z Warszawy do Moskwy, i poddani śledztwu . Do początku maja ZSRR nie informowały zachodnich aliantów o tym aresztowaniu. Podczas procesu oskarżonym postawiono zarzuty fałszywe m.in. prowadzenie przez AK współpracy z Niemcami, wywiadu i dywersji na tyłach Armii Czerwonej. Proces miał zdyskredytować legalne władze RP w społeczeństwie i opinii publicznej. Jednocześnie z procesem odbywała się w Moskwie konferencja w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Na kary zostali skazani: dowódca AK , generał Okulicki(10 lat), wicepremier Jankowski(8 lat) minister dla spraw kraju A.Bień, II zastępca delegata rządu S.Jasiukowicz(5 lat) przewodniczący RJN K.Bagiński (1 rok) członek RJN E.Czarnowski(6 miesięcy)członek RJN J.Chaciński oraz pozoatali członkowie RJN na 4 miesiące. K Kobylański , Michałowski i J. Stemler-Dąbski zostali uniewinnieni.
Uczestnicy procesu 1945 powrócili do kraju z wyjątkiem Okulickiego, Jankowskiego, Jasiukowicza którzy zgineli w więzieniu.
A. Pajdak nie przyznał się do winy i został skazany w legalnym procesie w listopadzie 1945 na 5 lat.Powrócił do kraju w 1955.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czego dotyczył Proces szesnastu, bo nie mogę znaleźć w internecie?

Czego dotyczył Proces szesnastu, bo nie mogę znaleźć w internecie?...

Historia

Przywódcy polskiego państwa podziemnego przed sądami sowickimi - praca z olimpiady.

Plan pracy:
1. Wstęp
- wybuch II wojny światowej
- powstanie i struktury polskiego państwa podziemnego
- sytuacja polityczna pod koniec wojny
2. Rozwinięcie
- proces moskiewski (proces szesnastu)
- procesy styczniowe<...

Historia

Służba Zwycięstwu Polski

Służba Zwycięstwu Polski. Jeszcze w trakcie kampanii wrześniowej rozpoczęto organizowanie podziemnego wojska i władz politycznych. Inicjatywa wyszła od gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, który w chwili kapitulacji Warszawy miał goto...

Język angielski

Witam, proszę o pomoc. 1.Ułóż wydarzenia w kolejnośći chronologicznej. I grupa. a) Powstanie NATO. b) Poznański czerwiec. c) Obrady 20 zjazdu KPZR. d) Utworzenie PZPR. e) Proces tzw. szesnastu. II grupa. a) Utworzenie RFN. b) Wybóch powstania

Witam, proszę o pomoc. 1.Ułóż wydarzenia w kolejnośći chronologicznej. I grupa. a) Powstanie NATO. b) Poznański czerwiec. c) Obrady 20 zjazdu KPZR. d) Utworzenie PZPR. e) Proces tzw. szesnastu. II grupa. a) Utworzenie RFN. b) Wyb...

Historia

Przełomowe wydarzenia w historii Polski w latach 1945-1990

Po zakończeniu II wojny światowej Rzeczpospolita Polska stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, z jednej strony likwidacją zniszczeń spowodowanych działaniami wojennymi i rabunkową gospodarką okupanta z drugiej zaś wprowadzeniem nowego porz...