Zasady ortograficzne

Pisownia "rz"
* po spółgłoskach p, b, d, k, t, j, w, g, ch
* gdy wymienia się na r
* w nazwach zwodów z końcówką -arz, -erz
* w zakończeniach -mistrz, -mierz

Pisownia "ż"
* gdy wymienia się na g, dz, h, z, ź, s
* po spółgłoskach l, ł, r
* w niektórych wyrazach zakończonych na -aż, -eż

Pisownia "ch"
* gdy wymienia się na sz
* na końcu wyrazów (wyjątek druh)
* po s (np. schody)

Pisownia "h"
* gdy wymienia się na g, ż, z, dz
* w rozpoczynających wyrazach cząstkach hiper-, hipo-, hydro-
* w hałaśliwych wyrazach

Pisownia "ó"
* gdy wymienia się na o, e, a
* w zakończeniach -ów, -ówka
* na początku wyrazów ów, ówdzie, ósmy

Pisownia "u"
* w zakończeniach -uch, -un, -unek, -unka
* w zdrobnieniach z zakończeniami typu -uś, -usio, -uncio, -usia
* zawsze na końcu wyrazu, prawie zawsze na początku wyrazów

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podaj 3 zasady ortograficzne dotyczące pisowni. wyrazów ó oraz 3 zasady wyjaśniające pisownię u Podaj przykłady

Podaj 3 zasady ortograficzne dotyczące pisowni. wyrazów ó oraz 3 zasady wyjaśniające pisownię u Podaj przykłady...

Język polski

Napisz zasady ortograficzne ż ch i h do wyrazów bohater hałas gżegżółka napisz do nich zasady daj naj i dużó punktów

Napisz zasady ortograficzne ż ch i h do wyrazów bohater hałas gżegżółka napisz do nich zasady daj naj i dużó punktów...

Język polski

Podaj zasady ortograficzne: ówczesny- lżej- parzysty- brzydki- wszystko- nie_najwyżej- PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ POTRZEBNE NA JUTRO

Podaj zasady ortograficzne: ówczesny- lżej- parzysty- brzydki- wszystko- nie_najwyżej- PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ POTRZEBNE NA JUTRO...

Język polski

Jakie zasady ortograficzne obowiązują przy wymianie wyrazu gnieżdżą .Proszę potrzebuje na 7.00

Jakie zasady ortograficzne obowiązują przy wymianie wyrazu gnieżdżą .Proszę potrzebuje na 7.00...

Język polski

Podaj zasady ortograficzne wyjaśniajace pisownie wyznaczonych liter pRZygRZEwa wyśpiewUJĄ PSZczoły nektarU maRZenia

Podaj zasady ortograficzne wyjaśniajace pisownie wyznaczonych liter pRZygRZEwa wyśpiewUJĄ PSZczoły nektarU maRZenia...

Język polski

Uzasadnij wyrazy (zasady ortograficzne): siódmej,zaparzył, twaróg,duży, potężne,poczuł,strach, wrócić, klasówka, uniósł,ruszył. Daję najlepszą odpowiedź. Odpowiedzi zawierające prywatne dane lub linki itp. zgłaszam. Powodzenia!! NatalietaVivaKassi

Uzasadnij wyrazy (zasady ortograficzne): siódmej,zaparzył, twaróg,duży, potężne,poczuł,strach, wrócić, klasówka, uniósł,ruszył. Daję najlepszą odpowiedź. Odpowiedzi zawierające prywatne dane lub linki itp. zgłaszam. Powodzenia!! ...