Plan Marshalla

Plan Marshalla (oficjalna nazwa ang.: European Recovery Program) program pomocy gospodarczej Stanów Zjednoczonych dla Europy, mający służyć odbudowie gospodarek poszczególnych krajów po drugiej wojnie światowej; uchwalony przez Kongres w 1948 r. Potoczna nazwa planu pochodzi od nazwiska sekretarza stanu, gen. George'a Marshalla, który przedstawił jego koncepcję 5 czerwca 1947 r. na Uniwersytecie Harvarda.
Z każdym z krajów, który zdecydował się przyjąć warunki programu, Stany Zjednoczone podpisywały dwustronne umowy. Plan Marshalla zaproponowano wszystkim państwom europejskim, łącznie z ZSRR i innym krajom Europy Środkowej i Wschodniej. Początkowo chęć przystąpienia do planu wyraziły m. in. Polska i Czechosłowacja, ale zależność od ZSRR i rosnąca wrogość władz radzieckich w stosunku do Zachodu zniweczyły te zamiary.
Ostatecznie kraje Europy wschodniej odmówiły, argumentując, że zakładana przez plan liberalizacja i wzmocnienie europejskiej współpracy w odbudowie stanowią ingerencję w ich sprawy wewnętrzne. Plan był też krytykowany jako instrument zwiększania wpływów amerykańskich w Europie. Był on też postrzegany jako element tzw. doktryny Trumana i zapieczętowanie podziału wpływów w Europie. Ostatecznie umowy podpisano z 16 krajami. W Europie Zachodniej do Planu nie przystąpiła Hiszpania.
W latach 1948-1951, łączna wartość udzielonej pomocy przekraczała 13 mld ówczesnych USD (równowartość 130 mld dolarów w 2006 r.). Do zarządzania funduszami powołano Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Z pomocy skorzystały przede wszystkim Wielka Brytania i Francja (po ok. 3 mld dolarów) oraz Włochy i RFN (które przystąpiło do planu w 1949 r.) które otrzymały po ok. 1,5 mld dolarów.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Plan Marshalla i jego znaczenie dla odbudowy powojennej Europy

Plan Marshalla i jego znaczenie dla odbudowy powojennej Europy.
II Wojna światowa doprowadziła do wielkiego kryzysu gospodarczego w Europie. Zniszczenia po wojnie miały ogromną skalę i pogłębiły tylko problemy gospodarcze jakim był brak...

Język angielski

wyjaśnij pojęcia: Żelazna kurtyna czasy stalinowskie plan Marshalla centralne planowanie żołnierze wyklęci zimna wojna mur berliński Bardzo proszę o krótkie definicje

wyjaśnij pojęcia: Żelazna kurtyna czasy stalinowskie plan Marshalla centralne planowanie żołnierze wyklęci zimna wojna mur berliński Bardzo proszę o krótkie definicje...

Język angielski

Co to jest plan Marshalla? Proszę xD

Co to jest plan Marshalla? Proszę xD...

Język angielski

Co to jest plan Marshalla?

Co to jest plan Marshalla?...

Język angielski

opisz krotko plan marshalla

opisz krotko plan marshalla...