Planeta Ziemia

Klasyfikacja: Planeta (skalista)

Średnica równikowa: 12.756 km

Średnica południkowa 12.714 km

Okres obrotu: 23,94 h

Okres obiegu: 365,26 dni

Masa (Ziemia=1) 1

Gęstość (woda=1) 5,52

Przyśpieszenie spadania: 9,8 m/s2

Szybkość ucieczki: 11,2 km/s

Nachylenie osi: 23,4

Temperatura max: +58C

Temperatura min.: -88,3C

Albedo (100% refl.=1): 0.37

Księżyce: 1

Pierścienie: 0

Średnia odległość od Słońca: 149.600.000 km (1) AU

Peryhelium 147.100.000 km

Aphelium 152.200.000 km

Mimośród orbity: 0,017

Średnia prędkość obiegu: 107.250 km/h

Max prędkość obiegu: 109.080 km/h

Min. prędkość obiegu: 105.440 km/h

Nachylenie orbity: 0


Region:
Promień:
Podstawowe składniki:

Atmosfera: 2,5%
78% azotu, 21% tlenu, 1% argonu, 0,03% dwutlenek węgla, para wodna
Skorupa: 0,5%
skalisty krzem, metale
Płaszcz: 44,5%
głównie krzem, trochę metalicznego tlenu
Jądro zewnętrzne: 35%
płynne żelazo i nikiel
Jądro wewnętrzne: 20%
stałe żelazo i nikielZiemia, nasza rodzima planeta. Jest wyjątkowym ciałem niebieskim w naszym Układzie Słonecznym, a wszystko dlatego, że woda występuje na niej w trzech stanach skupienia (stałym, ciekłym i gazowym), a szczególnie w ciekłym. To dzięki wodzie w stanie ciekłym powstało na Ziemi życie. Na innych planetach jest albo za gorąco (Merkury, Wenus), albo za zimno (Mars itd.). Ziemia jest trzecią planetą od Słońca, największą i najcięższą z planet wewnętrznych (tj. wewnątrz orbity Jowisza). Często stosuje się ją jako miarę do mierzenia właściwości innych ciał niebieskich, np.: odległość w AU (jednostkach astronomicznych = średnia odległość Ziemi od Słońca), okres obiegu w latach lub dniach ziemskich.

Rozmiar
Ziemia nie jest kulą doskonałą, jest geoidą (spłaszczoną kulą). Średnica równikowa wynosi 12 756 kilometrów, a południkowa 12 714. Wybrzuszenie spowodowane jest rotacją planety trwającą obecnie 23,94 godziny. Na początku Ziemia kręciła się pięć razy szybciej niż teraz. Rotację spowalnia Księżyc, który dąży do wyrównania czasu obiegu satelity z czasem obrotu planety. Stało to się już na Plutonie. Południowa półkula jest bardzo nieznacznie bardziej wybrzuszona niż północna. Wykryć to mogą tylko bardzo dokładne instrumenty pomiarowe. Ziemia jest największa i najmasywniejsza z wewnętrznych planet. Jakkolwiek, w porównaniu z gazowymi olbrzymami jest bardzo mała. Obwód planety wynosi 40 070 km. Gdyby można było objechać planetę dookoła samochodem, z średnią prędkością 88 km/h bez przerwy to podróż zajęła by 19 dni.

Masa i gęstość
Ziemia jest najcięższa z wewnętrznych planet. Żeby zrównać jej masę, trzeba by zebrać wszystkie pozostałe wewnętrzne planety plus Pluton. Ziemia waży 6 kwadrylionów kg = 6 000 000 000 Eg (eksa gramów). Tak duża masa spowodowana jest większą średnią gęstością w porównaniu z innymi planetami, natomiast większą gęstość planeta zawdzięcza większej sile przyciągania, która dodatkowo ściska materię. Średnia gęstość wynosi 5,52 kg na litr. Rośnie w głąb, a maleje na zewnątrz. Gęstość jądra wynosi od 9 do 18 kg na litr.

Temperatura powierzchni
Zróżnicowanie temperatury na Ziemi zależy od odległości od morza i prądów morskich, ukształtowania terenu, szerokości geograficznej, prądów atmosferycznych i działalności człowieka. Najniższe temperatury notuje się na Antarktydzie, Arktyce i Syberii. Najwyższe na pustyni Sahara i w Dolinie Śmierci. Wahanie między najniższą temperaturą, a najwyższą wynoszą od -88 do 58C. Nie jest równomiernie rozprowadzana przez wiatry tak jak na Wenus.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Planeta ziemia

Geografia ( planeta ziemia)

Ekliptyka- widoczna droga słońca zakreślana w ciągu roku na sferze niebieskiej na tle 12 gwiazdozbiorów.
Ruch Procesyjny- oś obrotu ziemi krążąca po obwodzie stożka.
510 mln km2 – powierzchnia...

Geografia

Uzupełnij tekst. Nasza planeta Ziemia znajduje się w ciągłym ruchu. Ruch Ziemi wokół własnej osi nazywamy ruchem .............; trwa on ............. .Natomiast ruch wokół Słońca nazywamy ruchem ......................; trwa on ..............

Uzupełnij tekst. Nasza planeta Ziemia znajduje się w ciągłym ruchu. Ruch Ziemi wokół własnej osi nazywamy ruchem .............; trwa on ............. .Natomiast ruch wokół Słońca nazywamy ruchem ......................; trwa on .............

Język polski

jakie skarby daje nam planeta ziemia

jakie skarby daje nam planeta ziemia...

Język polski

napisz jakie skarby daje nam planeta ziemia?

napisz jakie skarby daje nam planeta ziemia?...

Biologia

Ile warzy planeta ziemia

Ile warzy planeta ziemia...

Język polski

o co prosi nas-mieszkańców planeta Ziemia

o co prosi nas-mieszkańców planeta Ziemia...