Jak chronić się przed manipulacją. Tekst maniupulacyjny o manipulacji.

W dzisiejszych czasach największym czynnikiem wpływającym na tożsamość ludzką jest manipulacja przedstawiona w reklamie oraz w propagandzie politycznej. Jak skutecznie się bronić przed nią? To pytanie jest zadawane od wieków, ale dopiero od XXw. stało się to wyjątkowo rozległe i skuteczne. Manipulacja w reklamie i w polityce jest mimo pozorów bardzo zbliżona do siebie działaniem i strukturą, jednak w polityce stawia się bardziej na manipulację werbalną, oprócz wizualnej. Otóż, od kiedy masmedia stały się tak bardzo upowszechnione, że życie bez nich byłoby wręcz trudne do wyobrażenia, stały się ośrodkiem upowszechniania manipulacji wobec ludzi.

Zacznijmy od reklamy. Jest to krótki film lub monolog(jeśli w radiu)lub tekst drukowany, treściwy, przyciągający uwagę oraz mówiący kłamstwo zakamuflowane w prawdzie. Tak, że jest prawie nie sposób odróżnić mistyfikacji od autentycznej zalety danego produktu. Na podobnej zasadzie działają sklepy telewizyjne. Pokazują one produkt przez odpowiedni czas relacjonując przy tym jego każdą zaletę. Jednak, żeby się sprzedał, musi być w tym duża porcja prawdy. Każdą zaletę trzeba wyeksponować, a o wadach „przymknąć oko”, odjąć od ceny dużą jej część, ale najpierw do niej dodać spora sumkę, aby „duży” rabat ładnie się eksponował. Kuszenie użyte w reklamie, sięga do najniższych ludzkich emocji, pragnienia. Niektóre reklamy robią to w taki niedorzeczny sposób, aż dziw, że utrzymują się na rynku. Nie da się całkowicie ochronić przed tego typu kuszeniem, lecz zawsze można po prostu nie słuchać reklam, postępować racjonalnie.

Propaganda polityczna jest nieco bardziej skomplikowana . Potrzebna do niej jest odrobina umiejętności perswazji, kłamstwa i aktorstwa. W sferze politycznej patrzymy na pojedynczych ludzi, zwłaszcza tych, którzy się czymś wyróżniają . Postrzegamy ich jako tych, Widzimy ich jako ludzi, którzy starają się nam przedstawić własną prawdę sposobem dla nas nie zauważalnym, lecz bardzo prostym. Otóż, większość polityków układa zdania z małą przeplatanką prawdy z fałszem. W każdym zdaniu musi byś odrobina prawdy i prawie dyskretnie wplątane kłamstwo, które bardzo często działa właśnie na naszą podświadomość. Aktywując w nas pewien stan niepewności „a jeśli ma rację?”, przez co jesteśmy podatni w tym momencie na perswazję, zmieniając w nas powoli nawet najbardziej „zakorzenione” informacje. Potocznie nazywa się to „robieniem wody z mózgu”. Ich postawa, oprócz umiejętności werbalnego wysławiania się, jest dopełnieniem manipulacji, muszą emitować pewnością siebie lub udawać przerażenie, wstyd. Zależy co i komu chcemy przekazać daną informację. Wszystko zależy od umiejętności manipulatora oraz spostrzegawczości potencjalnej ofiary. Można osobie wmówić wszystko, ale również często może się obrócić przeciwko agresora, jest to ryzyko. Aby chronić się przed propagandą polityczną, musimy być zawsze czujni, obserwować mediatorów, szukać ich błędu, zawahania się. Przede wszystkim nie ufać politykom, którzy są ekspertami w dziedzinie manipulacji na dużą skalę.

Jednak , każdy z nas jest również swojego typu manipulatorem. Nie istnieje chyba osoba, która by nigdy nie skłamała. Rrobiąc to, jeśli skutecznie manipulujemy prawdą, czyli w efekcie innym człowiekiem. Kwestią nie jest to, czy robimy, ale w jakim celu, nie zawsze musi być zły. Niektórzy ludzie potrafią dezorientować ludzi w taki sposób, że nikt nie jest w stanie zidentyfikować kłamstwa. Ludzie ci posiadają naprawdę silną psychikę i siłę woli do takiego stopnia, że potrafią nie pokazywać słabości, ukrywać lub eksponować atrybuty. Często wykorzystują swoje umiejętności w dobrym celu, np. psycholog, który potrafi wmówić człowiekowi, że jego największa wada może stać się jego największą siłą, jeżeli tylko chce ,by tak było.

Jedynym skutecznym sposobem chroniącym przed wszystkimi rodzajami manipulacji, jest wielka nieufność, wprost jej brak. Jednak wystarczy być uważnym, starać się weryfikować potencjalnie niebezpieczne dla nas informacje. Jedynie znając dobrze technikę manipulacji, możemy się na nią dobrze przygotować, a w rezultacie obronić.

Dodaj swoją odpowiedź