Przykładowy biznes plan dla szkół średnich


Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu biura podróży.

I. Opis przedsięwzięcia
I.A. Cele działalności
I.B. Możliwości i szanse rynkowe
I.C. Podstawowe zagrożenia

II. Profil przedsiębiorstwa – informacje ogólne
II.A Nazwa, adres siedziby, status, bank
II.B. Przedmiot działalności
II.C. Udziałowcy i wspólnicy
II.D. Zarząd i pracownicy

III. Analiza marketingowa
III.A. Analiza konkurencji – badania rynkowe
III.B. Analiza rynku zbytu - potencjalni klienci i ich potrzeby oraz czynniki wpływające na rozwój rynku
III.C. Analiza rynku gwarantowanych usług – transport, kwatery, usługi dodatkowe
III.D. Sposoby dystrybucji
III.E. Strategia reklamowa
III.F. Strategia cenowa

IV. Plan organizacji
IV.A. Plan remontów i działań modernizacyjnych
IV.B. Koszty założenia działalności.

V. Analiza S.W.O.T.I. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
I.A. CELE DZIAŁALNOŚCI
Głównym celem nowozakładanego biura podróży jest oferowanie wartościowych usług turystycznych i zaspokajanie potrzeb związanych z podróżowaniem wobec klientów.
Swoje produkty będziemy tak dobierać, aby stanowiły one ciekawą propozycję dla odbiorców z różnych grup wiekowych i o różnych możliwościach finansowych.
Będą to zarówno ludzie młodzi, osoby podróżujące służbowo oraz osoby starsze.
Najwyższa jakość i szeroki asortyment naszych ofert będzie stanowił o renomie naszej działalności.
Swoich potencjalnych klientów będziemy starali się przyciągnąć niskimi kosztami bez konieczności obniżania jakości oferowanych usług.
Będziemy dążyć do tego, aby w przyszłości posiadać własne pensjonaty hotele itp., pragniemy zwiększać swoje dochody przynajmniej o 15% rocznie oraz uzyskać potencjalny rynek swoją stałą agresywną strategią sprzedaży produktu wspomaganą wysokojakościową reklamą i promocją.
Docelowo zakładamy prężny rozwój na polskim rynku, a następnie rozszerzenie działalności na rynku krajów Unii Europejskiej.

I.B. MOŻLIWOŚCI I SZANSE RYNKOWE
Nasza oferta jest skierowana do całego społeczeństwa, zarówno jego zamożnej części jak i tej bardziej ubogiej, co daje nam większe możliwości realizacji imprez. Wycieczki są w różnych cenach w zależności od sytuacji materialnej klienta. W odróżnieniu od innych spółek turystycznych prowadzimy badania marketingowe i rozmowy z klientami (na temat wycieczek i ich upodobań). Jako początkująca firma będziemy dbali szczególnie o jakość swoich usług. Nasi klienci mogą liczyć na wysoką jakość imprez, niskie ceny oraz atrakcyjne promocje.

I.C. PODSTAWOWE ZAGROŻENIA
Największym konkurentem dla Nas są zagraniczne firmy. Konkurencja w branży turystycznej jest coraz większa. Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa, krajowy rynek staje się bardziej atrakcyjny dla renomowanych zagranicznych producentów. Dysponują oni dużym zapleczem produkcyjnym oraz nieporównywalnie większymi od krajowych przedsiębiorstw środkami finansowymi przeznaczonymi na promocję i reklamę wyrobów. Firmy te jednak plasują swoje wyroby w segmencie średnich i wysokich cen. Konkurencja rodzimych firm będzie umiarkowana, więc planujemy pozyskać swoją stałą grupę klientów strategicznych, a pozostałych klientów przejąć od w/w przedsiębiorstw.

II. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE
II.A. NAZWA, SIEDZIBA, STATUS, BANK
Nazwa: Biuro podróży „ABC Tour”
Siedziba: 60-201 Poznań, ul. Górecka 30 (siedziba zarządu)
Filie: 61-234 Poznań, ul. Głogowska 16
60-958 Poznań, ul. Św. Marcin 14a
Status prawny: spółka jawna
Bank: BZ WBK S.A.
8 Oddział w Poznaniu, Plac Andersa 5
Numer konta: 10901854-450819-170-63-63
Numer identyfikacyjny płatnika podatku VAT: 621-00-54-487

II.B. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Przedmiot: biuro podróży
Wkład: naszą działalność rozpoczynamy z własnym kapitałem uzyskanym z rodzinnych oszczędności, które pokryją nasze finansowe zapotrzebowanie na początku naszej działalności.

II.C. UDZIAŁOWCY I WSPÓLNICY
Imię i nazwisko udziałowca, liczba akcji oraz procentowa wielkość wkładu:
Marcin Zieleśkiewicz, 5, 54,5%
Stefan Dziamski, 3, 27,3%
Katarzyna Wójt, 2, 18,2%

II.D. ZARZĄD I PRACOWNICY
Zarząd:
Funkcja, Imię i Nazwisko
Dyrektor naczelny - Marcin Zieleśkiewicz
Dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu – Stefan Dziamski
Dyrektor finansowy – Katarzyna Wójt.

Prezes Zarządu przy współpracy z Dyrektorem ds. Sprzedaży i Dyrektorem ds. Marketingu, Dyrektorem ds. Ekonomiczno - Finansowych kieruje pracą Spółki oraz pracami podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych. Komórki organizacyjne pionu Prezesa Zarządu stanowią:
· Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
· Sekretariat Zarządu
· Dział Organizacji i Zarządzania Jakością
· Dział Kontroli Jakości
· Dział Kadr i Płac
· Zespół Radców Prawnych
· Zespół Kontroli Wewnętrznej.
Wymienione komórki pionu Prezesa Zarządu koncentrują się na zarządzaniu zarówno w sferze badawczej jak i sterowaniu zasobami personalnymi spółki.
Pion Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu - jego głównym zadaniem jest kreacja nowych produktów oraz efektywna sprzedaż towarów. W skład tego pionu wchodzą:
· Dział Sprzedaży
· Dział Sił Sprzedaży
· Salon Firmowy przy ulicy Głogowskiej 16
· Sklep Firmowy przy ulicy Św. Marcin 14a
· Dział Kreacji Marketingu
· Zespół ds. Windykacji Należności.
Pion Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy zajmuje się obsługą finansowo - księgowa oraz kontrolą poprawności przepływów materiałowo - pieniężnych. Komórki organizacyjne tego pionu stanowią:
· Dział Finansowy
· Zespół Analiz Ekonomicznych
· Dział Informatyki.

Pracownicy:
Wymagania wobec pracowników:
- minimum średnie wykształcenie zawodowe lub wyższe (mile widziane specjalizacje turystyczne)
- znajomość przynajmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym
- posiadanie prawa jazdy kat. B
- umiejętność obsługi komputera
- solidność, odpowiedzialność, samodzielność,
- pozytywne podejście do pracy.

Zadania dla pracowników:

1. Pracownik administracji:
- rachunkowość i zarządzanie informacjami,
- obsługa spraw bankowych,
- wyliczanie i opłacanie podatków.

2. Sprzedawca:
- bezpośredni kontakt z nabywcą,
- planowanie i wyliczanie kosztów związanych z oferowaną wycieczką,
- kalkulacja nakładów i cen,
- zagwarantowanie dostarczenia zamówień,
- zapewnienie wysokiej jakości usług.

III. ANALIZA MARKETINGOWA
III.A. ANALIZA KONKURENCJI – BADANIA RYNKOWE
Potrzeba klientów - w dzisiejszych czasach badania ruchu turystycznego ukazują nam zmiany w podróżowaniu rodzimych klientów. Indeks rozwoju wskazuje, że od roku 1995 wzrost zainteresowania klientów urlopem za granicą utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast z drugiej strony wzrosło zainteresowanie urlopem krajowym. Badania pokazują, że trend wzrostu zainteresowania krajową turystyką będzie kontynuowany.

Powody: brak językowej bariery, krajowe środowisko, ponowne zainteresowanie się własnym krajem (turystyka, góry, morze). Nasze biuro turystyczne chce swoim przyszłym klientom zaoferować interesujące wycieczki po Polsce, jak i atrakcyjne podróże zagraniczne.

III.B. ANALIZA RYNKU ZBYTU – POTENCJALNI KLIENCI I ICH POTRZEBY ORAZ CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ RYNKU.

Usługi naszej firmy są tak zróżnicowane by odpowiadały wszystkim naszym klientom. W naszej ofercie mamy wycieczki przeznaczone dla rodzin z dziećmi oraz miłośników gór i morza. Nie zapomnieliśmy także o przedsiębiorcach, dla nich też mamy odpowiednie produkty. Dla każdego segmentu rynku mamy odpowiedni wachlarz ofert. Nasze usługi chcemy proponować w takiej postaci by klient był z nich jak najbardziej zadowolony. Zapewniamy to poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, odpowiednie standardowo ośrodki wypoczynkowe oraz wszelkie informacje dotyczące naszych produktów. Nasza firma pod uwagę bierze głównie jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo naszych klientów. Te czynniki są najważniejsze dla naszej firmy. Tego oczekują od nas nasi klienci.
Do roku 1990 rynek turystyczny charakteryzował się stałą wielkością produkcji, a na rynku obecne były prawie wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Od 1993 roku wraz z postępującymi reformacjami gospodarczymi, wzrostem koniunktury i dochodów realnych ludności widoczny jest skokowy wzrost przemysłu turystycznego. Branża turystyczna stała się jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiego przemysłu. Obecnie tempo wzrostu produkcji w turystyce należy do najwyższych w kraju. Na tak szybki rozwój branży turystycznej wpłynęły min.:
· Proces prywatyzacji największych przedsiębiorstw i idące za nim zmiany strukturalne.
· Poprawa jakości oferowanych produktów.
· Zaangażowanie kapitału zagranicznego.
· Zmiany ekonomiczne w kraju i wzrost popytu.
· Zmiana modeli konsumpcyjnych społeczeństwa.III.C. ANALIZA RYNKU GWARANTOWANYCH USŁUG –TRANSPORT, KWATERY, USŁUGI DODATKOWE.

Transport autokarowy zabezpiecza się i zamawia u dostawców usług autokarowych, którzy posiadają odpowiednie samochody w dobrym technicznym stanie oraz z odpowiednim wyposażeniem.
Transport lotniczy zabezpiecza się i rezerwuje w liniach lotniczych, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do świadczenia usług przewozowych oferowanych naszym klientom.
Wynajęcie kwater zabezpieczy biuro turystyczne dla indywidualnych potrzeb lub też dla grupowych wycieczek. W zamówieniach firma przedstawia limit cenowy oraz wymagany komfort oferowanych usług (ilość łóżek, przybliżony czas przyjazdu klientów, wyposażenie pokoju, dzień i godzinę przybycia do hotelu, liczbę osób oraz ilość wykorzystanych nocy).
Biuro turystyczne oferuje również następujące usługi:
- bilety na wyciągi i orczyki
- bilety wejściowe na różne sportowe imprezy, kongresy, sympozja oraz wystawy
- dostarczanie biletów lotniczych, autokarowych i promowych
- sprzedaż i zawieranie umów ubezpieczeniowych
- sprzedaż wycieczek fakultatywnych
- sprzedaż pakietów nauki lub uprawiania nurkowania, windsurfingu i innych sportów
- sprzedaż karnetów basenowych.

III.D. SPOSOBY DYSTRYBUCJI

Przygotowanie tras wycieczkowych:
Przed przygotowaniem trasy wycieczek musimy w pierwszej kolejności brać pod uwagę komunikacyjne oraz mieszkaniowe usługi. Następnie układamy obszerny plan wycieczki, uwzględniając jej długość. Istnieje potrzeba by dowiedzieć się gdzie nasi klienci chcą spędzić czas i według tego układamy plan wycieczek. Nie można zapomnieć o odpoczynku uczestników naszych wycieczek, więc trzeba również wziąć to pod uwagę w ramach czasu wycieczki. Średnia prędkość poruszania się na wycieczkach kształtuje się dla samochodów 60 kilometrów na godzinę. Dla innych środków transportu czas ten ulega odpowiedniej zmianie. Przy wycieczkach autokarowych kilkudniowych ilość pokonanej trasy powinna mieścić się w granicach 150-200 kilometrów.

Rodzaje wycieczek:
- Standardowe wycieczki – wcześniej przygotowane wycieczki o określonych terminach wyjazdu. Zazwyczaj zawierają następujące usługi: transport, przewodnik, zakwaterowanie, posiłki, pozostałe usługi (bilety wejściowe na wszelkiego rodzaju imprezy, ubezpieczenie).
- Forfaitingowe wycieczki - dokonywane są na zamówienie klienta, tzn. według ich własnych programów i życzeń).
- Szkolne wycieczki (zielone szkoły)
- Tematyczne wycieczki.
- Zagraniczne wyjazdy wypoczynkowe.
- Zagraniczne wyprawy dla pasjonatów sportu.
- Krajowe i międzynarodowe przejazdy dla klientów korporacyjnych.

III.E. STRATEGIA REKLAMOWA
Przygotowana strategia rozwoju firmy zakłada pełną koordynację działań związanych z wprowadzaniem nowych i rozwojem dotychczas oferowanych wyrobów, rozbudową sieci dystrybucji, a szeroką akcją promocyjno – reklamową. Kampania reklamowa zakłada promocję poszczególnych imprez; będzie ona wykorzystywała większość dostępnych mediów, mediów także inne sprawdzone metody promocji, jak:
- radio,
- prasę,
- działania public relations,
- Internet,
- ulotki reklamowe, katalogi z ofertą,
- współpracę z kontrahentami,
- za pośrednictwem zadowolonych klientów
Dzięki reklamie Spółka zamierza osiągnąć wzrost sprzedaży oraz popularyzację i utrwalenie wizerunku firmy oraz jej produktów.III.F. STRATEGIA CENOWA
Model zachęcania sprzedawców:
- stabilność zatrudnienia,
- stworzenie młodego, prężnego kolektywu w przyjemnym środowisku pracy i stwarzanie mu przyjaznej atmosfery,
- ulgi udzielane pracownikom biura turystycznego, którzy wybiorą sobie wycieczkę z naszej oferty,
- promocje,
- rabaty,
- chcemy utrzymać stabilne ceny przy zachowaniu i zwiększaniu jakości oferowanych usług.
IV. PLAN ORGANIZACJI
IV.A. PLAN REMONTÓW I DZIAŁAŃ MODERNIZACYJNYCH
1) Założenie działalności gospodarczej;
2) Wynajem lokali;
3) Wynajem firmy modernizacyjnej;
4) Nabycie materiałów remontowych;
5) Remont lokali;
6) Zakup mebli i akcesoriów;
7) Urządzenie lokalu;
8) Montaż kas fiskalnych, komputerów i zabezpieczeń;
9) Wizyty Dyrektora głównego w miastach, w których planowane jest podpisanie umów o współpracy;
10) Wybór przez dyrektorów hoteli oraz dostawców;
11) Podpisywanie umów z dostawcami;
12) Podpisywanie umów z dyrektorami hoteli,pensjonatów;
13) Nabycie personelu;
14) Wprowadzenie personelu;
15) Otwarcie działalności handlowej.

IV.B. KOSZTY ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
Remont:
- wynajem firmy budowlano- remontowej (firma znajomego- niższa cena o 50%): 10000 PLN
- materiał: - farby 180 l 10 l-64 PLN: 1152 PLN
- flizy (dostajemy od zaprzyjaźnionej firmy)
- fuga 6 kg 1 kg-46 PLN: 276 PLN
- okna - OKNO-PLAST, 2 szt. 15000 PLN
- okna wystawowe 2 szt.: 60000 PLN
- drzwi Gerda 1 szt.: 5250 PLN
- artykuły wykończeniowe: 20000 PLN
Wnętrze:
- kasy fiskalne: 3 szt. 1szt-1200 PLN: 3600 PLN
- lampy: 16 szt. 1szt-200 PLN: 3200 PLN
- lampy stojące: 2 szt. 1szt-450 PLN: 900 PLN
- meble: 3 kpl. 1kpl.-8000 PLN: 24000 PLN
- sofa skórzana: 2 szt. 1szt-6235 PLN: 12470 PLN
- markizy: 2 szt. 1szt-642 PLN: 1284 PLN
- markizy duże: 2 szt. 1szt-1200 PLN: 2400 PLN
- obrazy: 9 szt. 1szt.-89 PLN: 801 PLN
- biurko: 8 szt. 1szt-1169 PLN: 90352 PLN
- krzesła: 12 szt. 1szt-222 PLN: 2664 PLN
- komputer: 6 szt. 1szt-1299 PLN: 7794 PLN
- telefon: 6 szt. 1szt-290 PLN: 1740 PLN
- stolik: 4 szt. 1szt-398 PLN: 1592 PLN
- drukarka: 4 szt. 1szt-627 PLN: 2508 PLN
- kalkulator: 4 szt. 1szt-50 PLN: 200 PLN
- plansza reklamowa: 1szt-1200 PLN: 1200 PLN

Reklama:
- bilboardy: 15 szt. 1szt/mies.-800 PLN: 12000 PLN
- foldery: 1000 szt. 1szt-9 PLN: 9000 PLN
- strona w Internecie: 1rok/1200 PLN: 1200 PLN
- infolinia: wynajem numeru-600 PLN: 600 PLN
abonament miesięczny: 232 PLN


Kwota końcowa: 291415 PLN

V. ANALIZA S.W.O.T.

Na podstawie przeprowadzonych badań została określona lista mocnych i słabych stron Spółki oraz szans i zagrożeń w otoczeniu firmy, będąca podstawą do poznania charakterystycznych cech, jej możliwości rozwoju oraz pozycji w stosunku do konkurencji w sektorze.

MOCNE STRONY, SŁABE STRONY
- Bardzo dobrze znana, kojarzona i akceptowana przez klientów marka firmy,
- Wysoka jakość imprez,
-Zróżnicowana oferta imprez,
- Imprezy dostosowane do ciągłych zmian w preferencjach klientów,
- Posiadana renoma i kontakty zagraniczne,
- Dobre kontakty z dostawcami krajowymi i zagranicznymi
- Wysokie kwalifikacje pracowników i wysokie umiejętności zawodowe pracowników,
- Wysoko rozwinięte systemy informatyczne,
- Stała generacja zysku,
- Wysoki poziom kapitału własnego,
- Dobre wskaźniki w gospodarce krajowej.

- Niedostateczny przepływ informacji dotyczących aktualnych potrzeb klienta,
- Nierównomierne rozmieszczenie sieci dystrybucji,
- Brak jednolitej strategii w zakresie ekspozycji produktów i jednolitego wystroju salonów firmowych,
- Brak kompleksowej oferty dla poszczególnych segmentów rynku,
- Organizacja sprzedaży i wydajność pracy odbiegająca od rozwiązań stosowanych w efektywnie funkcjonujących firmach zagranicznych,
- Brak jednolitej strategii rozwoju firmy ( brak spójności działań).

SZANSE, ZAGROŻENIA
- Wzrost zamożności części społeczeństwa, która preferuje wysokiej jakości imprezy,
- Zmiana modelu konsumpcji klasy średniej – wzrost zapotrzebowania na imprezy wysokiej jakości,
- Utrzymywanie się pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, która postrzegana jest jako: godny zaufania partner handlowy i finansowy, atrakcyjny pracodawca, firma przyjaźnie nastawiona do otoczenia,
- Doświadczenie firmy doceniane przez klientów,
- Duża grupa lojalnych klientów,
- Ubożenie niższego segmentu klientów – potencjalnych nabywców imprez,
- Rosnąca liczba poważnych, aktywnie działających konkurentów, którzy adresują swą ofertę do tych samych grup odbiorców, co „ABC Tour”,
- Coraz bardziej atrakcyjna oferta firm konkurencyjnych postrzegana przez klientów i detalistów jako szeroka i ogólnie dostępna.

BIBLIOGRAFIA:
1) Zenon Malanik - „Biznes plan małego i średniego przedsiębiorstwa”.
2) Czasopismo „Trend” numer 14/98, rozdział C – Podróżowanie.
3) Program telewizyjny TVN 24 – „Firma”

Dodaj swoją odpowiedź