Rezonans mechaniczny - notatka

Rezonansem mechanicznym nazywamy przekazywanie drgań pomiędzy ciałami o tej samej częstotliwości.

Rezonans zachodzi wówczas, gdy częstotliwość siły wymuszającej jest równa częstotliwości drgań własnych układu drgającego.

- Po czym można poznać, że zaszedł rezonans?
- Po tym, że znacznie zwiększyła się amplituda drgań układu drgającego.

Przykłady zajścia rezonansu mechanicznego:

1. Ruch huśtawki - przekazując jej drgania (popychając ją, wtedy gdy znajduje się najbliżej nas) huśtawka porusza się coraz szybciej (wzrosła jej amplituda) - POZYTYWNE ZASTOSOWANIE

2. W autobusach czasami silnik może przekazać drgania na karoserię pojazdu, drgają również lusterka, co utrudnia obserwację jezdni - NEGATYWNE ZASTOSOWANIE

3. W Anglii w XIX w. wojsko maszerowało przez most równym krokiem. Jednoczesne tupnięcia przekazywały bardzo dużą ilość drgań mostowi. Zaszedł rezonans, a most, wprawiony w ruch, runął - NEGATYWNE ZASTOSOWANIE

Dodaj swoją odpowiedź