Obieg materii

Słońce - główne źródło na Ziemi. Życie na Ziemi jest możliwe dzięki energii słonecznej. Wprawdzie odkryto ekosystemy ( m.in. głębin morskich ) oparte na energii chemicznej, ale Energia słoneczna jest główną formą wydatkową. Energia słoneczna przepływa przez ekosystem Ziemi. Dzięki niej możliwy jest obieg materii na Ziemi.

Z obiegiem materii wiążą się obiegi biochemiczne poszczególnych pierwiastków:
- węgla
- azotu
- fosforu
- siarki

Związki organiczne produkowane są ze związków mineralnych z wykorzystaniem Energii słonecznej w procesie fotosyntezy. Rośliny zdolne do fotosyntezy pełnią w ekosystemie funkcje producentów. Producenci stanowią podstawowe ogniwo każdego łańcucha troficznego ( układ organizmów w ekosystemie, w którym każdy następny żywi się poprzednim ).

ELEMENTY ŁAŃCUCHA:
- producenci ( rośliny)
- konsumenci I rzędu ( zwierzęta roślinożerne)
- konsumenci II rzędu ( zwierzęta mięsożerne)
- destruenci

Piramida energii ilustruje ubytek energii zgromadzonej w formie związków organicznych na poszczególnych poziomach troficznych. Im wyżej tym energii mniej.

Co wynika z piramidy energii:
- wnioski dotyczące produkcji rolnej na określonej powierzchni:
- najwyższa efektywność wykorzystania powierzchni ( najmniejsze straty energii) przy wytwarzaniu produktów roślinnych, zaś największe straty to produkty zwierzęce.

W naszych warunkach klimatycznych na powierzchni 1ha można wyprodukować 15 ton produktów roślinnych. Na tej samej powierzchni można wykarmić 2,5 ?sztuki dużej ? bydła. Masa wyprodukowanego żywca wołowego: 2 * 500kg = 1 tona mięsa wołowego

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Obieg materii i przepływu energii w ekosystemie

Biocenoza jest ściśle związana ze swoim abiotycznym środowiskiem-biotopem i tworzy z nim układ, zwany ekosystemem, w którym krąży materia i przez który przepływa energia. Między biocenozą a jej biotopem istnieją tak silne wzajemne zale...

Biologia

Znaczenie destruentów w krążeniu materii w ekosystemach lądowych i wodnych.

Środowisko nie jest zbiorem luźno zestawionych elementów, lecz układem ściśle powiązanych ze sobą składników, tworzących sieć różnorodnych zależności- ekosystemem, w którym krąży materia i przez który przepływa energia; biocenoz...

Biologia

Obieg węgla w przyrodzie

Drugi z podstawowych cykli biochemicznych to obieg węgla. Bierze w nim udział węgiel w postaci atomowej lub w różnych związkach. Obieg ten polega na wymianie głównie dwutlenku węgla z atmosferą ziemską. Dwutlenek węgla biorący udział w...

Biologia

Obieg węgla w przyrodzie. Efekt cieplarniany.

Krążenie węgla w przyrodzie jest prawie tym samym, co krążenie materii w ogóle. Myślimy wtedy przede wszystkim o materii organicznej, materii której konstrukcja oparta jest na węglu. Należy pamiętać, że istnieje również węgiel w post...

Fizyka

Znaczenie i obieg wody w przyrodzie

Woda,H2O, związek tlenu z wodorem- jest najpowszechniej występującym na naszej planecie związkiem chemicznym. Ilość wody na ziemi szacuje się na około 2,2 x 1018 ton. Jeżeli każdą tonę wody (1m3) zmniejszylibyśmy do rozmiarów główki ...