Scharakteryzuj klimaty i roślinność naturalną Afryki

Równikowy wilgotny :
-cechy klimatu : czerwonożółte gleby,gleby ferralitowe
-roślinność naturalna : wieczne zielone lasy

Podrównikowy :
- cechy klimatu : gleby cynamonowo-czerwone i czerwonobure
- roślinność naturalna- sawanna

Zwrotnikowy Suchy :
-cechy klimatu : gleby pustynne, szaroziemy oraz buroziemy
-roślinność naturalna : pustynie

Podzwrotnikowy śródziemnomorski :
-cechy klimatu : gleby cynamonowe
roślinność naturalna : twardolistne zielone zarośla (makaia)

Dodaj swoją odpowiedź