Zmiany w rolnictwie

Nowinki techniczne pojawiły się również w rolnictwie. Do uprawy roli zaczęto w 2. połowie XIX wieku wykorzystywać nowe maszyny- siewniki oraz poruszanie parą młockarnie. Powoli rezygnowano z ugorowania ziemi i wprowadzano płodozmian. Żadna z części pól nie odpoczywała, jak to było w trójpolówce, ale obsiewano je bogatymi w składnikiodżywcze roślinami, które po przeoraniu wzbogacały glebę i sprawiały, że stawała się bardziej wydajna. Podobnąfunkcję mieły spełniać wynalezione wówczas nawozy sztuczne.

(My i historia)

Dodaj swoją odpowiedź
Polityka

Zmiany instytucjonalne w polskim rolnictwie w ostatnich latach.

Instytucjonalizm rolnictwa, zmiany w rolnictwie, polityka rolna.

Instytucje stają się coraz bardziej znaczącą częścią życia społecznego. Stwarzają ramy i mechanizmy regulujące zachowania ludzi. Kształtują relacje międzyludzkie...

Biologia

Znaczenie genetyki w medycynie i rolnictwie

Znaczenie genetyki w medycynie…


Człowiek od zawsze dąży do ułatwiania sobie życia. Od zawsze podąża za nowościami i ku nowościom. Różne gałęzie nauki rozwijają się w różnym tempie. Jedną z prężniej działającyc...

Historia

Zmiany liczby ludności po drugiej wojnie światowej

Ludność, podstawowa kategoria demografii - ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa lub wszystkich krajów świata; 3 cechy ludności są przedmiotem badań demograf.: jej stan, struktura (wg wybranych charakterystyk) i dynamika....

Biologia

Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli

Hodowla zwierząt jest nauka, której zadaniem jest stale ulepszanie zwierząt przez człowieka, oraz tworzenie nowych lepszych form lub osobników z określona, wybrana cecha Współczesna hodowla dla osiągnięcia postępu musi korzystać ze zdoby...

Biologia

Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli

Hodowla zwierząt jest nauka, której zadaniem jest stale ulepszanie zwierząt przez człowieka, oraz tworzenie nowych lepszych form lub osobników z określona, wybrana cecha Współczesna hodowla dla osiągnięcia postępu musi korzystać ze zdoby...