Znaczenia imion

Agnieszka - pochodzi z języka greckiego, oznacza - "czystość, dziewiczość. " Wrażliwa, spokojna, z dużym poczuciem odpowiedzialności.

Aleksandra - imię utworzone od imienia męskiego, pochodzenia greckiego. Oznacza obronę mężczyzn, mężów stanu, rycerzy. Sprawiedliwa, ma dar mówienia prawdy.

Andrzej - z greckiego, oznacza typ prawdziwego męża, mężczyzny. Odważny, szczery, niezwykle wnikliwy.

Anna - z hebrajskiego "hanna, " co oznacza "łaska. " Imię przypisane osobom niezwykle oddanym mężowi, dzieciom, domowi. Wrażliwa na uroki krajobrazu.

Barbara - pochodzenie nieustalone. Barbara znaczy "obca, cudzoziemka. " Spokojna, niezależna, pewna siebie, szlachetna.

Bogumił - imię słowiańskie - "ktoś miły Bogu. " Inteligentny, skory do naśladowania, umie szybko przystosować się do nowych warunków życia. Dobry obserwator.

Daniel - imię biblijne, znaczy - "silny jest mój Bóg. " Odpowiedzialny, zaradny, dobry gospodarz i organizator.

Danuta - pochodzenia litewskiego. Skrupulatna, wnikliwa, pracowita, o dużej kulturze osobistej. Wiele energii i temperamentu.

Dorota - pochodzenia greckiego. Charakter nierówny, wybuchowy, skłonny do skrajności. Umysł badawczy.

Elżbieta - z hebrajskiego. Dystyngowana, duża kultura osobista. Mężczyznom imponuje tajemniczością.

Ewa - imię hebrajskie, oznacza "osobę dającą życie. " Mądra, o wzniosłych ideałach, stara się być samodzielna w myśleniu i działaniu.

Filip - z greckiego "znawca koni. " Hulaka, wrażliwa natura, sporo energii, pomysłowości a nawet przebiegłości, potrafi z niczego zrobić coś.

Grażyna - imię litewskie, przymiotnik "grażus" znaczy "piękna. " Dobra, wrażliwa, ambitna, pewna siebie, pracowita i dociekliwa.

Grzegorz - greckiego "gorliwy, czuwający. " Niezwykła osobowość: szlachetny, uczuciowy, dobry, inteligentny. Umie znaleźć się w każdej sytuacji.

Jacek - z łaciny. Niezwykle twórcza, duża indywidualność. Pewny siebie, niezależny, energiczny, wybuchowy, apodyktyczny.

Jakub - imię hebrajskie, oznacza - "niech Bóg zachowa. " Energiczny, posiada zmysł organizatorski, żądny wiedzy, ciągle się dokształca.

Jan - z hebrajskiego znaczy - "Bóg jest łaskawy. " Sprawiedliwy, pracowity, szanuje tradycję. Dobry pedagog i wychowawca.

Jerzy - z greckiego - "uprawiający rolę. " Skromny, prostolinijny, prawdomówny, sprawiedliwy.

Joanna - imię powstałe od imienia Jan. Duża indywidualność, energiczna, dobra organizatorka, chodzi własnymi ścieżkami.

Karolina - od Karola - z języka germańskiego, w którym oznacza tyle co "mąż. " Wszechstronna, wykształcona, pracowita.

Katarzyna - z greckiego "katharsos" znaczy "czysty, bez skazy. " Godna podziwu, szacunku, uznania. Szlachetna, prostolinijna, stała w przekonaniach, pracowita, skrupulatna.

Kazimierz - imię słowiańskie, w dowolnym tłumaczeniu znaczy - "nakazać pokój. " Uczuciowy, szlachetny, często popada w melancholię. Sceptyczny i ostrożny.

Krystyna - z łaciny - "Christimus" znaczy "Chrystusowy. " Wybitna osobowość, wrażliwa, ma zmysł dyplomatyczny.

Krzysztof - z greckiego - "wyznający Chrystusa. " Typ zmienny, nierówny charakter. Spokojny a zaraz potem nerwowy, wybuchowy. Lubi podróże, ciągle szuka nowych znajomości.

Łukasz - imię grecko-łacińskie, znaczy - "urodzony o świcie. " Systematyczny, dobra pamięć, punktualny, silny, pracowity.

Maciej - z hebrajskiego, znaczy - "dar Boga. " Szlachetny, obrotny, prawie nigdy się nie denerwuje. Szaleje za dalekimi podróżami.

Małgorzata - z greckiego, "margarites" znaczy "perła. " Zmienna jak wiatr, decyzje powołuje i odwołuje. Jest odważna.

Marcin - z łaciny, imię utworzone od Marsa, Boga wojny. Twórczy umysł, dobry organizator.

Maria - imię grecko-hebrajskie, ma wiele znaczeń - "napawa" radością, jest piękna, ukochana przez Jahwe czyli Boga. " Konserwatystka, spokojna, rozsądna, prostolinijna, sprawiedliwa.

Marta - z hebrajskiego. Niezależna, wybitna osobowość, lubi wolną myśl, swobodne działanie.

Michał - z hebrajskiego, znaczy - "Któż jak Bóg. " Stateczny, pogodny, kulturalny, inteligentny. Dar ujmowania innych, chętnie służy radą i pomocą.

Natalia - w łacinie "natalis" znaczy "dzień urodzin. " Wyróżnia się urodą, dyplomatycznym sposobem bycia, kulturą, inteligencją.

Paulina - od łacińskiego Paulusa. Ma predyspozycje, by zostać naukowcem, badaczem i wykładowcą uniwersyteckim. Paweł - z łaciny. Ambitny, pracowity. Zawsze zajęty pracą, nauką. Wielki miłośnik przyrody, lubi podróże.

Piotr - z greckiego, "petra" znaczy "skała, opoka. " Ambitny, wrażliwy na ludzkie sprawy. Prostolinijny, chętny pomagać innym.

Ryszard - z germańskiego, znaczy "potężny, bogaty, trwały. " Uparty, stały w swych przekonaniach, najczęściej konserwatysta. Docieka tajemnicy życia i śmierci.

Teresa - szlachetna, uczciwa, pracowita, wytrwała w swych postanowieniach. Często napotyka duże trudności w realizacji swoich planów.

Tomasz - słowo "toma" znaczy "bliźniak. " Inteligentny, szlachetny, kulturalny, niezwykle subtelny. Dar zjednywania sobie ludzi. Stanisław - imię polskie, w dowolnym tłumaczeniu znaczy - "stać przy sławie. " Pracowity, podejmuje często zadania ponad swoje siły. Wielki filantrop, pomaga innym.

Wojciech - imię słowiańskie, znaczy - "wojownik, pociecha. " Energiczny, zaradny, pracowity. Zdolny do epokowych odkryć. Weronika - z greckiego. Zaradna, godna najwyższego zaufania. Chętnie pomaga innym. Rzymianie tłumaczyli to imię jako "święte oblicze. "

Zbigniew - imię słowiańskie, znaczy - "pozbyć się gniewu. " Prawy, pracowity, sprawiedliwy. Stały w swych przekonaniach. Zofia - z greckiego oznacza "mądrość. " Rozsądna, mądra, pracowita, uczciwa. Posiada zdolności pedagogiczne.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Wyjaśnij znaczenia imion Archaniołów: - Rafała - Michała - Gabriela

Wyjaśnij znaczenia imion Archaniołów: - Rafała - Michała - Gabriela...

Pedagogika

Metody nauki czytania

1. Metoda analityczno-syntetyczna o charakterze E. i F Przyłubskich - powstała w wyniku powiązania rozmaitych metod wykorzystujących różnorodny poziom rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych. W ten sposób w procesie nauki czytania, któr...

Pedagogika

Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ TERAPEUTYCZNYCH
W ZAKRESIE PISANIA I CZYTANIA


ĆWICZENIA ORTOGRAFII

PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK MIĘKKICH

Litery „ą” i „ę” piszemy:
 zasadniczo w wyrazach rodzimych, np.
dąb,...

Ekonomia

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego

Do sektora prywatnego należą:
- spółdzielnie, będące własnością członków tworzących organizację spółdzielczą
- jednostki stanowiące własność organizacji społecznych (np. stowarzyszeń i organizacji zawodowych), politycz...

Historia

Władza w Starożytnym Egipcie.

Starożytny Bliski Wschód - Azja Mniejsza, Syria i Palestyna, Mezopotamia do Zatoki Perskiej oraz Egipt - na tym obszarze narodziła się najstarsza cywilizacja w dziejach ludzkości - przejście od epoki kamienia do epoki brązu. Tutaj tez dokona...