Definicje

1. Wszechocean-są to wszyskie oceany na Ziemi złączone ze sobą.
2. Wyspa-jest to obszar otoczony ze wszystkich stron wodą, ale mniejszy od Australii.
3. Archipelag-to grupa wysp leżących blisko siebie, mających to samo pochodzenie i podobną budowę geologiczną.
4. Niziny-rozległe obszary równinne, faliste lub pagórkowate położone na wysokości od 0 do 300 m. n.p.m.
5. Wyżyny-wielkie formy powierzchni Ziemi wzniesione powyżej 300 m n.p.m. o wyrównanej powierzchni, słabo urozmaiconej rzeźbie. Niekiedy mogą osiągnąć znaczne wysokości bezwzględne.
6. Góry-obszary, na których sąsiadują różnorodne formy wypukłe i wklęsłe, charakteryzujące się dużymi różnicami wysokości względnych. Wysokości bezwzględne sa bardzo zróżnicowane od około kilkuset matrów do kilku tysięcy metrów.
7. Baseny oceaniczne-rozległe szerokie obniżenie o głębokości kilku tysięcy metrów poniżej poziomu morza, oddzielone przez podmorskie grzbiety i progi.
8. Podmorskie grzbiety-wypukła, wydłużona forma na dnie oceanu, wznosząca się ponad baseny oceaniczne, sięgająca od 5 do 7 tys. metrów wysokości.
9. Rowy oceaniczne-wydłużone, wąskie, głębokie (od 6 do 11 km) obniżenie dna oceanicznego o stromych zboczach; powstaje wskutek ruchów skorupy ziemskiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Socjologia

Definicje projektujące i sprawozdawcze

TEMAT : DEFINICJE PROJEKTUJĄCE i SPRAWOZDAWCZE
W naszej mowie wprowadzono wyrazy według pewnej umowy. Ustanowiono że wyrazy w poszczególny sposób denotują dane przedmioty np. wprowadzając wyraz "sześcian" ustanowiono, że jest to nazwa f...

Pedagogika

Definicje

Definicja jest to, najogólniej rzecz biorąc, wypowiedź o określonym kształcie, w której informuje się o znaczeniu wyrażenia językowego drogą wskazania innego wyrażenia przynależącego do danego języka i posiadającego w danym języku to...

Fizyka

a) Podaj definicje jednostki mocy-wata b)Zapisz te definicje używając symboli literowych(to jest najważniejsze)

a) Podaj definicje jednostki mocy-wata b)Zapisz te definicje używając symboli literowych(to jest najważniejsze)...

Matematyka

Co to potęgowanie? potrzebuję te definicje na matematykę a nie wiem jak ułożyć te definicje :) Z góry Dziękuje!

Co to potęgowanie? potrzebuję te definicje na matematykę a nie wiem jak ułożyć te definicje :) Z góry Dziękuje!...

Język polski

Podaj definicje słowa szczęście.(3 definicje)

Podaj definicje słowa szczęście.(3 definicje)...

Politologia

Omówić argumentację perswazyjną (podać autentyczny przykład). Wyszukać w autentycznych wypowiedziach osób publicznych uzyte przez nich definicje perswazyjne przyklady krótko omówić odwołując sie do tekstu "Definicje perswazyjne"

Wielu badaczy uważa, że wyrażenia językowe często wywołują w nas reakcje emocjonalne, a to może być barierą w przekazywaniu tego co mamy na myśli, chociaż z drugiej strony może być bardzo przydatne do realizowania celów praktycznych. ...