Hydrosfera, Gleby, Lodowce, Strefy roślinne

Ściąga w załączniku!

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wiadomości z geografii, powtórzenie do matury

WIADOMOŚCI O POLSCE
1. Pasy rzeźby w Polsce (z północy na południe)
? Pobrzeża Południowobałtyckie:Nizina Szczecińska, Pobrzeże Słowińskie, Żuławy Wiślane.
? Pojezierza Polskie: Pomorskie, Wielkopolskie, Mazurskie.
?...