Rola rybosomów w procesie syntezy białka.

Rybosom- to struktura komórkowa,na której zachodzi synteza białka(translacja).Pojedyńczy rybosom składa się z dwóch podjednostek.W skład każdej z nich wchodzą: rybosomowy RNA oraz białka.Ze względu na niewielkie rozmiary rybosomy można obserwować używając mikroskopu elektronowego.
Rybosomy- przytrzymują mRNA, odczytują zapisaną w nim informację i łączą po kolei odpowiednie aminokwasy zapisane w mRNA.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Rola rRNA w procesie syntezy białka

rRNA-buduje rybosomy-oprócz białek jest jednym zpodstawowych składników rybosomów-fabryk, w których produkowane jest białko.Wiem że to troche mało,ale tylko tyle miałam w zeszycie....

Biologia

Genetyka

Grzegorz Mendel to czeski zakonnik, który przez 10 lat prowadził badania dotyczące dziedziczenia cech u rozmnażającego się płciowo grochu jadalnego. Swoje wyniki Mendel opublikował w 1866 r. Podał podstawowe zasady dziedziczenia, które sta...

Biologia

Rola organelli komórkowych.

Organella jest to alternatywne spolszczenie łacińskiej nazwy terminu organellum.
W komórkach prokariotycznych jest stosunkowo niewiele typów organelli. Najważniejsze to genofor (materiał genetyczny w postaci kolistej cząsteczki DNA) rybo...

Biologia

Organella komórkowe otoczone podwójną błoną białkowo – lipidową i ich rola w komórce.

Każdy żywy organizm, pomijając kontrowersyjne wirusy, składa się, z co najmniej jednej komórki. Różnorodność życia na Ziemi jest ogromna, jego istota jednak zawsze pozostaje taka sama. Jest nią komórka. Począwszy od prostych jednokomó...

Biologia

Cytologia

1. SKŁAD CHEMICZNY KOMÓRKI
W skład organizmów żywych wchodzą pierwiastki (makro-, mikro- i ultraelementy), które budują związki nieorganiczne (woda i sole mineralne) oraz związki organiczne (cukrowce, tłuszczowce, białka i kwasy nuk...