Ćmy i motyle

Nauka zna ich około 200 tys. gatunków. Występują we wszystkich rejonach świata, z wyjątkiem rejonów zimnych w bezpośrednim sąsiedztwie bieguna południowego i północnego. W tropikach są najliczniejsze, ale i w Arktyce żyją motyle, które przezimowują i przeobrażają się w postać dorosłą w ciągu krótkiego lata. Rząd owadów Lepidoptera, czyli motyle dzienne oraz ćmy (motyle nocne), znany jest od 100 milionów lat. Przystosowanie ich do życia we współczesnym świecie kompensuje skomplikowany cykl rozrodczy, w którym na każdym etapie czyhają zagrożenia. Te etapy to: jajo, larwa (zwana gąsienicą), poczwarka i osobnik dorosły. Utarło się stwierdzenie, że motylem jest jaskrawo ubarwiony owad, latający w ciągu dnia, natomiast ćmą - owad aktywny nocą. Ale naprawdę o przynależności do jednej z grup decyduje kształt i budowa czułków. Motyle mają czułki maczugowate (długie, pogrubione na końcach), ćmy - ostro zakończone lub pierzaste, z reguły cienkie. Motyle odpoczywają ze skrzydłami złożonymi pionowo ponad grzbietem, ćmy zaś z rozłożonymi płasko albo opuszczonymi. Prawdą jest, że motyle są aktywne za dnia, ale też występuje wiele gatunków aktywnych nocą - i odwrotnie. Barwa i jaskrawość ubarwienia może być myląca, bowiem ćmy, które kojarzymy z brązowymi włochatymi stworzeniami, mają wiele kolorowych gatunków. Ich liczebna przewaga jest przytłaczająca. Znanych jest około 15 tys. gatunków motyli i ponad 150 tys. gatunków ciem. Wszystkie żywią się nektarem: słodką cieczą produkowaną przez większość kwiatów. Kwiaty wabią te owady, wydzielając silny zapach. Czułki na czubku głowy są narządami węchu. Dzięki nim motyle i ćmy wykrywają nawet śladowe ilości substancji zapachowych w powietrzu. Podążając tropem wzrastającego stężenia substancji zapachowych, owady odnajdują źródło emisji zapachu. Nagrodą jest słodki nektar lub nie mniej słodkie spotkanie z samicą, gotową do rozrodu...

Motyle i ćmy wytwarzają na powierzchni skrzydeł łuseczki zapachowe, które są przez system specjalnych miotełek (znajdujących się na brzegach segmentów skrzydeł) rozrzucane w powietrzu i unoszone przez wiatr, nieraz na setki kilometrów. Łacińska, naukowa nazwa Lepidoptera oznacza "łuskoskrzydłe", co możemy potwierdzić, łapiąc motyla w rękę. Na palcach pozostaje wtedy mieniący się pyłek, malutkie łuski, które odpadły ze skrzydeł owada. Łuski są w rzeczywistości spłaszczonymi i prążkowymi kruchymi włoskami. Ich osadzenie na skrzydłach przypomina ułożoną dachówkę. Ponieważ każda łuska jest zabarwiona, z ich kombinacji powstają wzory i barwy na skrzydłach ciem i motyli.
Każdy wzór ubarwienia jest biologicznie uzasadniony, bowiem służy do rozpoznania partnera swego gatunku. Pełni też funkcję maskującą lub odstraszającą. Mimetyzm, czyli upodabnianie się gatunku owada do otoczenia, w którym przebywa, powoduje, że czasem siedzący motyl przypomina liść, kawałek kory lub ptasie odchody. Innym sposobem ochrony biernej przed drapieżnikami są jaskrawe kolory, charakterystyczne dla owadów niejadalnych.

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

"Na wystawie motyli jest 26 gablot, a w każdej znajdują się po 22 okazy. Ćmy stanowią 1/4 wszystkich eksponatów. Pozostałe okazy to motyle dzienne. Oblicz, ile jest motyli dziennych jest prezentowanych na tej wystawie. Zapisz obliczenia i uzupełnij zdanie

"Na wystawie motyli jest 26 gablot, a w każdej znajdują się po 22 okazy. Ćmy stanowią 1/4 wszystkich eksponatów. Pozostałe okazy to motyle dzienne. Oblicz, ile jest motyli dziennych jest prezentowanych na tej wystawie. Zapisz obliczenia i uzu...

Matematyka

Na wystawie motyli jest 26 gablot,a w każdej znajdują się po 22 okazy.Ćmy stanowią 1/4 wszystkich eksponatów.Pozostałe okazy to motyle dzienne.Oblicz,ile motyli dziennych jest prezentowanych na tej wystawie.Zapisz obliczenia i odpowiedz.

Na wystawie motyli jest 26 gablot,a w każdej znajdują się po 22 okazy.Ćmy stanowią 1/4 wszystkich eksponatów.Pozostałe okazy to motyle dzienne.Oblicz,ile motyli dziennych jest prezentowanych na tej wystawie.Zapisz obliczenia i odpowiedz....

Język polski

Podany zestaw rzeczowników wpisz w odpowiednie rubryki tabeli! ŁATWE ZAD! Ale nie dla mnie xDDD. === Rzeczowniki: Osobowe: Nieosobowe: === Rzeczowniki: tygrysy, hydraulicy, koty, talerze, motyle, górale, dziewczynki, kubki, łososie, kucharze, sar

Podany zestaw rzeczowników wpisz w odpowiednie rubryki tabeli! ŁATWE ZAD! Ale nie dla mnie xDDD. === Rzeczowniki: Osobowe: Nieosobowe: === Rzeczowniki: tygrysy, hydraulicy, koty, talerze, motyle, górale, dziewczynki, kubki, łososie, kuc...

Biologia

Zjawisko mimetyzmu i mimikry w świecie zwierząt

Mimetyzm, czyli inaczej mimezja, to zdolność upodabniania się wyglądem do otoczenia, zjawisko dość często występujące w świecie zwierząt, dzięki któremu zwierzę zyskuje dodatkową ochronę przed wrogami naturalnymi. Bardzo podobne zjaw...

Biologia

Woliński Park Narodowy

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Obszar lądowy Parku jest silnie zróżnicowany. Wyspa Wolin generalnie ukształtowana przez ostatni lodowiec wciąż zmienia się. Współczesny obraz wyspy kształtował się około 10-11000 lat. Pierwotnie utwory...