Jak udzielać piewszej pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach?

1. Co to jest złamanie?
Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych przyczyn złamań należą uderzenia, zmiażdżenia, upadki, przygniecenia i postrzały. Na miejscu wypadku należy przede wszystkim ustalić, czy mamy do czynienia ze złamaniem otwartym, czy tez zamkniętym. Przy złamaniu zamkniętym nie stwierdza się widocznej rany w okolicy miejsca złamania, odmiennie niz. w przypadku złamania otwartego. Do cech pewnych złamania należą: nieprawidłowe ustawienie, lub patologiczna ruchomość kości, której oczywiście nie wolno prowokować. Cechami domniemanymi złamania są: bolesność i obrzęk, ograniczenie ruchomości lub jej zniesienie.
Rodzaje złamań:
- proste- gdy dochodzi do uszkodzenia tylko kości
- powikłane- gdy oprócz kości uszkodzeniu ulegają też inne tkanki, np. nerwy lub naczynia krwionośne
- wieloodłamowe- gdy kość łamie się na wiele części
2. Co to jest zwichnięcie?
Zwichnięciem nazywamy takie uszkodzenie stawu, w którym tworzące go kości przestają się ze sobą stykać. Podwichnięcie stawu to uszkodzenie lżejsze - powierzchnie stawowe stykają się ze sobą, ale ich wzajemna pozycja jest nieprawidłowa. Stawy które najczęściej ulegają zwichnięciom lub podwichnięciom to: staw ramienny, stawy palców, staw biodrowy, staw kolanowy i staw skroniowo-żuchwowy. Staw jest niestabilny, a dodatkowo może dojść do uciskania tętnic lub nerwów. Towarzyszy temu obrzęk i spore zasinienie.
3. Co to jest stłuczenie?
Stłuczenie jest zamkniętym urazem tkanek miękkich, który powstaje pod wpływem działania czynników zewnętrznych.Przy stłuczeniu pojawia się obrzęk a po ok. 24 godzinach dołącza do tego zasinienie związane z podskórnym wylewem krwi
4. Pierwsza pomoc.
a) Przy złamaniach najważniejsza czynnością jest unieruchomienie, uszkodzonej części ciała. Pod żadnym warunkiem nie można nią ruszać. Gdy jest to złamanie ręki najłatwiej jest podwiesić rękę na chuście, lub bandażu. W przypadku złamania nogi można położyć ją na deseczce i obwiązać bandażem. w celu zmniejszenia szybkości narastania obrzęku warto położyć ją ponad poziomem serca. Jeśli załamie jest otwarte naruszone miejsce należy opatrzeć a opatrunek przymocować do nieuroszonej skóry.
b) Przy zwichnięciach należy przyłożyć zimny okład na zwichnięty staw. następnie unieruchomić w pozycji jaką wybierze sobie poszkodowany, taką która sprawia mu najmniejszy ból. Można podawać leki przeciwbólowe. następnie zawieść do lekarza, w przypadku urazu kończyny dolnej zawsze w pozycji leżącej.
c) Przy stłuczeniach postępujemy podobnie jak przy zwichnięciach. Można założyć na stłuczone miejsce opaskę uciskową co zapobiega puchnięciu.

Po wykonaniu tych czynności należy zadzwonić po pogotowie lub przewieść chorego do lekarza. Gdy w pobliżu niema nikogo kto mógłby nam pomóc nie należy się ruszać lecz zadzwonić po pogotowie.

Dodaj swoją odpowiedź