Charakterystyka Piętaszka.

-jest Karaibem, pochodzi z plemienia Wielki Karib,
-młody chłopak około 20 lat,
-skóra koloru jasnej miedzi,
-obfite czarne włosy spadające na ramiona,
-oczy bystre i czujne,
-budził zaufanie i sympatię,
-różnił sie od Robinsona wyglądem, rasą, obyczajami, religią, znajomością przyrody,
-doskonale gotował, sprawnie wykonywał wszystkie prace,
-żył w harmonii z przyrodą, kłopot sprawiało mu, np. jedzenie łyżką, noszenie ubrań,
-panicznie bał sie broni palnej,
-radość wyrażał tańcem,
-z dumą i tęsknotą mówił o swoim kraju,
-darzył Robinsona podziwem i miłością, był do niego przywiązany i ufał mu,
-był dobry, szlachetny, mądry i pojętny,
-szybko się uczył,
-ciekawy świata.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Piętaszka "Przypadki Robinsona Crusoe".

Postać Piętaszka figuruje w książce pt. "Przypadki Robinsona Crusoe". Książka ta jest lekturą szkolną.
Piętaszek jest Indianinem, był jeńcem wrogiej grupy Indian. Był to ładnie zbudowany, wysmukły chłopiec mogący mieć ...

Język polski

Charakterystyka Robinsona Crusoe.

Robinson Kruzoe jest głównym bohaterem powieści Daniela Defoe’a pt.: ,,Przypadki Robinsona Kruzoe”, której akcja toczy się w XVII w. Robinson był najmłodszym synem zamożnego, angielskiego kupca z Yorku, skąd Robinson zresztą pochodził...

Język polski

Charakterystyka Robinsona Crusoe.

Robinson Kruzoe jest głównym bohaterem powieści Daniela Defoe’a pt.: ,,Przypadki Robinsona Kruzoe”, której akcja toczy się w XVII w. Robinson był najmłodszym synem zamożnego, angielskiego kupca z Yorku, skąd Robinson zresztą pochodził...

Język polski

Charakterystyka Robinsona Crusoe

"Przypadki Robinsona Crusoe" to utwór Daniela Defoe przedstawiający przygody młodzieńca żyjącego w XVII w. Jego największym marzeniem były dalekie podróże morskie. Niestety jego rodzice po stracie synów nie chcieli ryzykować ut...

Język polski

Charakterystyka Robinsona Crusoe.

Robinson Krozuo - urodził się w Yorku. Miał dwie siostry i dwóch braci - jeden zginął w wojnie, losy drugiego do dziś są nieznane. Podczas jednej ze swych podróży, Robinson ląduje na wyspie. Jest rozbitkiem na bezludnej wyspie. Nie ma tow...

Język polski

Charakterystyka Robinsona Crusoe.

Robinson Crusoe pochodził z mieszczańskiej rodziny, jego ojciec był kupcem. Jako dziecko Robinson wychowywał się w Yorku miasteczku nad brzegiem morza. Były to szczęśliwe lata, miał kochających rodziców, którzy bardzo o niego dbali i sta...