Kobieta piękna , władcza , zdradziecka i próżna. Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych w utworach różnych epok.

Kobiety są popularnym motywem literatury różnych epok .Najczęściej są ukazywane jako bohaterki pozytywne . Są kochającymi narzeczonymi , poswięcającymi swe życie bojowniczkami o wolność ojczyzny , oddanymi i wiernymi żonami , przykładnymi matkami .Nie mniej jednak w wielu utworach literackich spotykami kobiety piekne i zdradzieckie , władcze i próżne .
Kobieta żądną władzy , piękną i zdradziecką była m.in. bohaterka dramatu J. Słowackego pt.,,Balladyna' . Walcząc o względy księcia Kirkora , widząc szansę na zostanie jego żoną i księżną zabiła swoją siostrę Alinę i wyrzekła się matki - prostej wieśniaczki , która kompromitowała ją swoim pochodzeniem.Popełniła w swoim życiu wiele zbrodni - zamordowała Pustelnika , któremu , w chwili słabości zwierzyła się z zabójstwa siostry , zabiła posłańca Kirkora -Gralona , wreszcie dawnego kochanka Grabca . Ale w końcu zastała ukarana . Zabija ją piorun - symbol kary boskiej . Balladyna była osobą zdradziecką , żądną władzy , bezkompromisową , ale i ona pragnęła po osiągnięciu władzy i pozbyciu się rywali , rządzić sprawiedliwie . Nie może jednak zbudować sprawiedliwego państwa prawa , skoro droga , wiodąca do sławy , jaką wybrała była nieuczciwa. Skazując matkę , wydaje na siebie wyrok , który wykonują siły wyższe. W tym tkwi tragizm bohaterki : jesli jej rozkaz ma moc , musi zginąć , jeśli zaś wyroku skazującego nie wyda nie będzie sprawiedliwym władcą .W utworze brak zachowania zasady trzech jedności , charakterystycznych dla dramatu .Słowacki ukazuje Balladynę w różnych miejscach - w lesie nad Gopłem , w chacie wdowy -jej matki , w sali tronowej itd.
Podobną kobietą żądną władzy i nie wahającą się przed zabiciem rywali jest Lady Makbet z dramatu W. Szekspira pt .,, Makbet'

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna. Przedstaw sposoby kreowania postaw kobiecych w literaturze różnych epok

Kobieta to istota zagadkowa o zmiennej i złożonej osobowości. Jeśli chce, potrafi być czułą matką, gorącą kochanką, oddaną żoną, ale również małą złośnicą skutecznie uprzykrzającą życie lub wredną matroną, która za wszelk...