Współczesna Genetyka - korzyści i zagrożenia.

Rozwój techniki jakiego jesteśmy świadkami w ostatnich latach spowodował olbrzymi postęp w dziedzinach nauki. Szczególnie dał on się
zauważyć w biologii i medycynie. Jesteśmy świadkami znacznego postępu genetyki, możemy powiedzieć: że w tej dziedzinie nauki odsłaniają się
najgłębsze tajniki ludzkiego ciała. Badania zaczynają sięgać różnych związków chemicznych w genomie ludzkim czy struktury makromolekularnej
sporządzane są również mapy genetyczne każdego człowieka. Zdobyta w ten sposób wiedza dostarcza medycynie wielu terapii i diagnostyk może ona tworzyć teraz nowe leki. W tych czasach wiele chorób uchodzi za nieuleczalne wiec mamy możliwość zwiększyć skuteczność w walce z różnymi chorobami. Wiele ludzi jest przekonanych że współczesna genetyka jest rzeczą słuszną i że jest wykorzystywana dla dobra każdego człowieka: można tu mówić o uzdrawianiu i udoskonaleniu jego naturalnego wyposażenia. Współczesna genetyka umożliwia również tworzenie nowych gatunków roślin. Zainteresowani twierdza ze można dzięki temu tworzyć więcej żywności i taniej. Mówią również ze zmniejszy to stosowanie surowców, środków chemicznych. Ale prawda jest taka, że nie znamy jeszcze skutków jej stosowania bo technologia jest zbyt młoda.
Współczesna genetyka kryje za sobą nie tylko korzyści ale równieżi zagrożenia. Istnieje prawdopodobieństwo ze może zmienić różnorodność genetyczna tzw. utrata genów. Naukowcy próbują stworzyć "Człowieka Przyszłości" programują jego kod genetyczny i ulepszają go pod każdym względem. Wizja jest kusząca ale nie trzeba wielkiej wyobraźni by zauważyć jej często powtarzające się konsekwencje. Podstawowym warunkiem badań biologicznych dla osoby , która poddaje się takim badaną. Każdy człowiek powinien być szanowany i postrzegany jako osoba obdarzona wewnętrzną wartością. Człowiek nauki powołany jest do służenia ludzką niosąc pomoc a nie zagładę.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Genetyka.

Współczesna genetyka (znaczenie pozytywne i negatywne)
Rozwój techniki jakiego jesteśmy świadkami w ostatnich latach spowodował olbrzymi postęp w dziedzinach nauki. Szczególnie dał on się
zauważyć w biologii i medycynie. Jesteśm...

Biologia

Znaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie.

Znaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie. Inżynieria genetyczna i wykorzystanie jej technik w biotechnologii.

Nauka jaką jest genetyka, w dzisiejszych czasach jest niezmiernie powszechna a zarazem potrzebna. Dzięki ...

Biologia

Znaczenie inżynierii genetycznej w życiu człowieka.

Co to jest inżynieria genetyczna?

Inżynieria genetyczna polega na przenoszeniu genów z jednego żywego organizmu do innego. Inżynieria genetyczna umożliwia uzyskanie szczepów bakterii wytwarzających użyteczne białka, a także wyhod...

Biologia

Zastosowanie inżynierii genetycznej

Co to jest inżynieria genetyczna?


Inżynieria genetyczna polega na przenoszeniu genów z jednego żywego organizmu do innego. Inżynieria genetyczna umożliwia uzyskanie szczepów bakterii wytwarzających użyteczne białka, a także w...