Porównanie wizji świata w "Kandydzie" Woltera i "Nowym wspaniałym świecie" Aldousa Huxleya.

Świat przedstawiony zarówno w Kandydzie jak i w Nowym wspaniałym świecie to, jak na dzisiejsze czasy, wizje mało realistyczne. W Kandydzie mamy świat dawniejszy, żeby nie rzec ?przestarzały?. Natomiast w Nowym wspaniałym świecie przedstawiony jest obraz świata przyszłości, świata wynaturalizowanego, pozbawionego uczuć, sztucznego.

Podobieństwem jest to, iż w obu tych światach brak jest organów wymiaru sprawiedliwości. Z tym, że w Nowym wspaniałym świecie funkcję ?sędziego? pełni soma. Koi ona gniew, godzi z wrogami, dodaje wytrwałości, co kiedyś wymagało wielkiego wysiłku i wielu ćwiczeń woli. Ludzie nie dążą do wojen. W świecie przedstawionym przez Woltera tak jak w Nowym wspaniałym świecie ludzie nie znają pojęcia sąd, jako instytucji, ani jako wymiar sprawiedliwości.

Pomimo podobieństw między tymi światami, w przeważającej ilości, występują różnice. Jedną z nich jest odejście do boga oraz sposób wyznawania religii. W Nowym wspaniałym świecie ludzie wierzą w Boga gdyż zostali uwarunkowani na wiarę w niego. Natomiast w świecie Kandydu ludzie lubią boga, każdy jest kapłanem. Król oraz ojcowie rodzin co rano śpiewają dziękczynne pieśni, przy czym towarzyszy im chór.

Kolejną różnicą między światami przedstawionymi w tych utworach jest stosunek do natury, jej wytworów oraz do tego, co jest miłe i sprawia przyjemność. I tak na przykład, w Nowym wspaniałym świecie wytępione zostały much i komary tylko(a może aż) z tego powodu, że przeszkadzały ludziom. A przecież można nauczyć się z nimi żyć, nie jest to rzeczą trudną, wymagającą jakiś wielkich nakładów. Natomiast w świecie przedstawionym w Kandydzie to, co powinno być naturalne takim pozostało nie zmienia się tego dla potrzeb ludności. Przykładem jest sposób przyjęcia Kandyda i Kolombo przez króla, jak im będzie coś nie smakować na uczcie to trudno, muszą wybaczyć to władcy i spróbować czegoś innego. W Nowym wspaniałym świecie w tej sytuacji zapewne zażyto by somę lub usunięto potrawę.

Kolejną różnicę między wizjami świata w Kandydzie i Nowym wspaniałym świecie jest postęp rozwoju technologicznego. W Kandydzie środkiem transportu jest karoca zaprzężona w barany, natomiast w Nowym wspaniałym świecie podstawowym środkiem lokomocji są helikoptery. Różnica ta wiąże się z poziomem rozwoju cywilizacji przedstawionych w tych utworach.

Obie powieści, Kandyd Woltera i Nowy wspaniały świat A. Huxleya, przedstawiają przeciwne światy, zarówno pod względem organizacji, jak i pod względem tradycji i wartości w nim panujących. Ale z każdej wizji można by coś "przerzucić" do naszych czasów, coś, co spowodowałoby poprawienie naszego życia, urozmaiciło je. Może warto po przeczytaniu którejś z tych książek zastanowić się czy nie opłacałoby się czegoś zaczerpnąć, by żyło nam się lepiej.

Dodaj swoją odpowiedź