Jak tworzymy czas past simple?

Oto pokaże wam jak stworzyć od czasowników(present simple) czas przeszły(past simple)
Regular Verbs
1.
work worked
fix +ed fixed
wash washed
Do wiekszosci czasowników dodajemy końcówke "ed"

2.
like liked
hate +d hated
love loved
Jezeli czasownik kończy się na samogłoskę "e" dodajemy końcówke "d"

3.
cry "y"-"i"+"ed" cried
try "y"-"i"+"ed" tried
Jeżeli czasownik konczy się na "y", a przed "y" jest spółgłoska to opuszczamy "y" i dodajemy "ied"

4.
play +ed played
stay stayed
Jezeli czasownik kończy się na "y", a przed "y" znajduje się samogłoska to do czasowników dodajemy "ed"

5.
stop +ed stopped
drop dropped
Jeżeli czasownik kończy się na akcentowaną samogłoskę+spółgłoske to podwajamy spółgołoske i dodajemy "ed"

6.
travel +ed travelled
Jeżeli czasownik kończy sie na "L" to podwajamy "L" i dodajemy "ed

Te informacje są pewne i sprawdzone.
Umiąc to dostałem 5 z klasówki.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Zdania pytające w czasie Present Simple tworzymy za pomocą do oraz does. Jak tworzymy pytania w czasie Past Simple? ___________

Zdania pytające w czasie Present Simple tworzymy za pomocą do oraz does. Jak tworzymy pytania w czasie Past Simple? ___________...

Język angielski

Czasy

The Simple Present Tense:

a).Używamy, gdy czynność się powtarza, nawyk(repeated-powtórka, habitual activities-nawyk):
np. My father used to smoke twenty cigarettes a day but now he smokes only five.

b). gdy mówimy o czym...

Język angielski

Czasy w języku angielskim cz.1

CZAS PRESENT CONTINUOUS
Czasu Present Continuous używamy gdy:
-mówimy o czynnościach ciągłych, dziejących się w chwili mówienia
(np.”Zapisujemy teraz przykłady prezent continuous”)
-mówimy o najbliższej zaplanowanej p...

Język angielski

Wszystkie czasy

The Past Perfect Tense
Budowa:
Zdanie twierdzące: podmiot + "had" + III forma czasownika (dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed", dla nieregularnych - odpowiednia forma)

I had worked for this firm for a year be...

Język angielski

Gramatyka

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”.
„a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej.
Na przykład: a desk, a pen itd.
„an” - stosujemy przed rzeczownikami...