Czy Zbyszko z Bogdańca był godzien pasa i ostróg rycerskich?

Zbyszko to porywczy i nie liczący się z konsekwencjami czynu mężczyzna. Swoje decyzje podejmował pochopnie. Przykładem tego jest atak na posła krzyżackiego – Kuna von Lichtensteina. Dbał o honor rycerski, ratował życie swoje, przede wszystkim troszczył się o innych mu bliskich. Rycerz był nieugięty. Wyróżniał się wielką odwagą i dzielnością. Walczył z wrogami, nie bał się śmierci, narażał na wiele niebezpieczeństw. Wierny Danusi aż do śmierci, sumienny i wytrwały. Złożył na grobie ukochanej obiecane czuby krzyżackie, co symbolizowało dotrzymanie danego słowa. Myślę, że Zbyszko mimo, że miał wady, zasługuje na to miano. To walczący w słusznych sprawach młodzieniec, któremu można zaufać i powiedzieć, że był godzien pasa i ostróg rycerskich.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy Zbyszko z Bogdańca był godzien pasa i ostróg rycerskich?

Zbyszko z Bogdańca był jednym z głównych bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza pt.: „ Krzyżacy”. Pochodził z rodu, który pieczętował się herbem „Tępa Podkowa”, a w czasie wojny zwoływał na polu walki zawołaniem „Grady”....

Język polski

Czy Zbyszko był godzien pasa i ostróg rycerskich? - charakterystyka

Zbyszko z Bogdańca to główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy". Pochodzi on z rodu bogdanieckiego, jego herb to "Tępa Podkowa", a zawołanie wojenne "Grady!". Kiedy poznajemy tego bohatera, ma on zaledwie osiemnaście lat i ...

Język polski

Czy Zbyszko był godzien pasa i ostróg rycerskich?

Czy Zbyszko był godzien pasa i ostróg rycerskich?
Charakterystyka.

Zbyszko z Bogdańca jest jednym z bohaterów powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”. Czytając tę lekturę nie sposób oprzeć się wrażeniu, że właśnie temu ...

Język polski

"Krzyżacy" czy Zbyszko był godzien pasa i ostróg rycerskich? - charakterystyka.

Zbyszko z Bogdańca jest jednym z głównych bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza pt.,,Krzyżacy'. Był synem Jagienki z Mocarzewa i Jaśka z Bogdańca, ale jego rodzice zmarli, więc zaopiekował się nim stryj Maćko. Po lokalnych wojnach Bog...

Język polski

Czy Zbyszko był godzien pasa i ostróg rycerskich.

Zbyszko to porywczy i nie liczący się z konsekwencjami swojego czynu młodzieniec. Swoje decyzje podejmował pochopnie. Przykładem tego jest atak na posła krzyżackiego – Kuna von Lichtensteina. Dbał o honor rycerski, ratował życie swoje, a...