Jak wysyłamy pocztę przez klienta e-mail

Większość użytkowników poczty obsługuje się przez www.
Ten sposób jest dosyć uciążliwy i bardzo wolny, ale nie wymaga znajomości obsługi programu pocztowego.
Użytkownicy zaawansowani pocztę wysyłają i odbierają za pomocą klienta e-mail.
Klient- to specjalny program do obsługi poczty i grup dyskusyjnych.
*Najbardziej znane to:
-MS Outlook Express
-MS Windows Mail
-MS Windows Live
-The Bat
-MS Outlook

Jedynym problemem w zastosowaniu klienta mail jest jego początkująca konfiguracja.
Aby program skonfigurować należy podać:
1)nazwę właściciela konta e-mail
2)adres e-mail
3)podanie adresów POP3 i SMTP
4)hasło

Współczesne serwery pocztowe z powodu bezpieczeństwa wymagają jeszcze tzw. uwierzytelnienia adresu e-mail i hasła.

Dodaj swoją odpowiedź