Franois Boucher, Jacques-Louis Dawid, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven

Malarze i kompozytorzy:

Franois Boucher

francuski malarz, grafik i dekorator, który był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rokoka. Wywodził się ze skromnego środowiska, a zrobił nadzwyczajną karierę: pracował dla króla Ludwika XV, markizy de Pompadour, królewskich manufaktur, obcych dworów oraz kolekcjonerów prywatnych. Regularnie wystawiał na Salonie Paryskim, a jego obrazy były przyjmowane z entuzjazmem przez publiczność i krytykę. Dopiero pod koniec życia stracił na popularności. Jego twórczość malarska jest zróżnicowana:

obrazy mitologiczne
- Triumf Galatei (1740)
- Diana wychodząca z kąpieli (1742)
- Toaleta Wenus (1746)
alegorie rodzajowe
- Śniadanie (1739)
obrazy religijne
pejzaże
portrety
- Madame de Pompadour.


Jacques-Louis Dawid

francuski malarz neoklasycystyczny. Uważany za filar sztuki oświecenia, postać barwna, idealny symbol swych czasów, uczeń Jeana Marie Viena, oficjalny artysta Rewolucji Francuskiej, stworzył niezwykle czytelny i nośny symbol rewolucyjny, a mianowicie kronika Liwiusza - trzej bracia Horacjusze uwiązani śmiertelną przysięgą w dramatycznej walce z Kuriacjuszami. David namalował bardzo charakterystyczne dla neoklasycyzmu obrazy takie jak: Przysięga Horacjuszy, Porwanie Sabinek, Śmierć Marata czy Portret konny St. Kostki Potockiego.


Joseph Haydn

austriacki kompozytor okresu klasycyzmu. Pierwszy z tzw. trójki klasyków wiedeńskich, obok Mozarta i Beethovena. Haydn był prekursorem klasycyzmu w muzyce oraz jednym z tych, którzy zdefiniowali główne formy muzyczne takie jak sonata, symfonia i koncert, które były powielane przez kolejne pokolenia kompozytorów. Jego muzyka niezwykle elegancka, subtelna i zwiewna charakteryzowała się także poczuciem humoru i nieoczekiwanymi zmianami, jak na przykład w Symfonii No.94.


Wolfgang Amadeusz Mozart

kompozytor austriacki. Obok Haydna i Beethovena jeden z tzw. trójki klasyków wiedeńskich. Komponował koncertował od najmłodszych lat. Komponował m.in. utwory instrumentalne, kwartety smyczkowe, sonaty, koncerty i symfonie.


Ludwig van Beethoven
kompozytor niemiecki, uważany za jednego z największych kompozytorów wszech czasów. Ostatni, po Haydnie i Mozarcie, z tzw. trójki klasyków wiedeńskich. Prekursor romantyzmu w muzyce. Był przede wszystkim wielkim symfonikiem; w swoich symfoniach do perfekcji doprowadził formę sonatową, Ludwig van Beethoven skomponował 9 symfonii oraz jest twórcą trzydziestu dwóch sonat fortepianowych (m.in. tzw. sonata Księżycowa).

Dodaj swoją odpowiedź