Budowa materii.

Budowa materii:
- budowa atomu
- powłoki elektronowe
- powłokowa konfiguracja elektronowa
Przekształcenia atomu w inne drobiny:
- reguła helowca
- rodzaje wiązań
- wzory elektronowe
rodzaje substancji:
- substancje jonowe
- substancje kowalencyjne

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Rozwój poglądów na temat buodwy materii [ budowa materii ]

ROZWÓJ POGLĄDÓW NA TEMAT BUDOWY MATERII

Jesteśmy otoczeni przez materię. Widzimy dookoła siebie przedmioty twarde lub miękkie, elastyczne lub sztywne, mocne lub delikatne, o różnych kolorach i zapachach, różne w dotyku. Są to li...

Chemia

Chemia wewnętrzna budowa materii (29 pkt)  Zadanie 1 wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę   Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę jedyny trwały izotop sodu to 23/11 Na, którego atom zbudowany jest  z ...... protonów ....... neutronów i ...... elekt

Chemia wewnętrzna budowa materii (29 pkt)  Zadanie 1 wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę   Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę jedyny trwały izotop sodu to 23/11 Na, którego atom zbudowany jest  z ...... protonów ....... ...

Chemia

Sprawdzian wewnętrzna budowa materii. Poda ktoś odp?

Sprawdzian wewnętrzna budowa materii. Poda ktoś odp?...

Chemia

Budowa materii . Dowody potwierdzające tę budowę proszę o pomocy

Budowa materii . Dowody potwierdzające tę budowę proszę o pomocy...

Chemia

Wyjaśnij pojęcia: zjawisko dyfuzji- atom- cząsteczka- ziarnista budowa materii- pierwiastek chemiczny- sublimacja- proton-

Wyjaśnij pojęcia: zjawisko dyfuzji- atom- cząsteczka- ziarnista budowa materii- pierwiastek chemiczny- sublimacja- proton-...