"Szewczyk" Bolesława Leśmiana

Bohaterem utworu jest kaleki Szcewczyk. Żyje on w nędzy, jest "obłędny", zatraca się w swojej pracy. Bohater wiersza szyje buty dla Boga, ponieważ chce mu się w ten sposób odwdzięczyć. W utworze tym trud jest sakralizowany (podniesiony do rangi świętości), co widzimy w refrenie, w którym Szcewczyk słowami:
"W życiu nie ma nic prócz życia,
więc żyjmy po kres mogiły!"
ukazuje swoje podejście do życia. Uważa on, że nie jest ważne to jakie mamy życie- czy jest ono biedne, nędzne i trudne, ważne jest jedynie to, aby godnie żyć i korzystać z niego ile tylko się da.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opracowanie wiersza "Szewczyk" - Bolesława Leśmiana

ad maiorem Dei gloriam – dla większej chwały Bożej.
- św. Ignacy Loyola -
Z tego właśnie wiersza Bolesława Leśmiana należącego do zbioru „Łąka” z 1920r. Jerzy Wysocki dodając melodię, stworzył pięk...

Język polski

„Szewczyk” – Bolesław Leśmian - opracowanie.

ad maiorem Dei gloriam – dla większej chwały Bożej.
- św. Ignacy Loyola -

Z tego właśnie wiersza Bolesława Leśmiana należącego do zbioru „Łąka” z 1920r. Jerzy Wysocki dodając melodię, stworzył piękną pieśń. Zos...

Język polski

Bolesław Leśmian - „Szewczyk”.

Bolesław Leśmian - „Szewczyk”

W mgłach daleczeje sierp księżyca,
Zatkwiony ostrzem w czub komina,
Latarnia się na palcach wspina
W mrok, gdzie już kończy się ulica.
Obłędny szewczyk - kuternoga
Szyje, wpat...

Język polski

Dwudziestolecie Miedzywojenne

Dwadzieścia lat między dwiema wojnami światowymi to nie tylko czas ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, mediatyzacji i demokratyzacji społeczeństwa, unowocześnienia technicznego, wzrostu roli kobiet, czy rewolucyjnych teorii naukowych Einsteina ...

Język polski

Odmienność poezji Bolesława Leśmiana - zbadaj twórczość poety na tle 20-lecia międzywojennego i dokonaj jako przykładu interpretacji dwóch wybranych wierszy.

Dwudziestolecie międzywojenne to czas kiedy na twórczość artystów najbardziej wpłynęły dwa zdarzenia : I wojna światowa oraz rozwój nauki i techniki. Wtedy to pojawił się nowy model społeczeństwa gdzie dominującą pozycję mieli robot...