Planety olbrzymie

Jowisz jest piątą według oddalenia od Słońca planetą Układu Słonecznego

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

co to planety karlowa te i planety olbrzymie

co to planety karlowa te i planety olbrzymie...

Fizyka

Planety układu Słonecznego

MERKURY


Najbliżej Słońca krąży planeta Merkury. Dlatego planeta ta może być obserwowana tylko w czasie największych wschodnich i zachodnich elongacji. Merkury i Wenus wykazują zmiany faz podobne do zmian faz Księżyca. Są on...

Biologia leśna

Znaczenie lasów dla przyszłości naszej planety oraz ich rola w życiu i gospodarce człowieka

„ Znaczenie lasów dla przyszłości naszej planety oraz ich rola w życiu i gospodarce człowieka”


Od dawna las dostarczał drewna. Drewno jest najstarszym surowcem ziemi, stosowanym do budowy domów, wyrobu sprzętów i jako opa...

Biologia

1.Wyjaśnij pojęcia: -księżyc, -kometa, -meteroida, -meteor -meteoryt -planetoida 2.Podziel planety ,Układu Słonecznego na trzy typy: -ziemskie -karłowate -olbrzymie.

1.Wyjaśnij pojęcia: -księżyc, -kometa, -meteroida, -meteor -meteoryt -planetoida 2.Podziel planety ,Układu Słonecznego na trzy typy: -ziemskie -karłowate -olbrzymie....

Fizyka

Uran - opis planety

Uran, siódma planeta od Słońca, jest trzecią z czterech gazowych planet-olbrzymów. Jej kamienne jądro otacza płaszcz gazowo-lodowy. Wokół płaszcza rozciąga się atmosfera zawierająca metan, który nadaje Uranowi niebiesko-zieloną barwę...