Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe ?jest to jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub kilka osób , które razem mieszkają i wspólnie utrzymują się. Podstawowym warunkiem istnienia gospodarstwa domowego jest zarabianie pieniędzy przez przynajmniej jednego z domowników. Osoby samotne, które utrzymują się samodzielnie, tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Gospodarstwa domowe dzieli się ze względu na :
a) Liczbę osób w gospodarstwie:
-jednoosobowe- tworzy je osoba, która utrzymuje się samodzielnie.
-wieloosobowe-tworzą je osoby , które wspólnie się utrzymują.
b) kryterium aktywności zawodowej i dochodów:
-podsektor gospodarstw indywidualnych-gospodarstwa osób, które pracują najemnie.
-gospodarstwa osób , które mają niezarobkowe źródło dochodów.
-podsektor gospodarstw domowych pracodawców i pracujących na własny rachunek w rolnictwie.
-podsektor gospodarstw domowych pracodawców i pracujących na własny rachunek poza rolnictwem.

c) fazę rozwojową gospodarstwa domowego:
- gospodarstwa samotnej, młodej osoby,
- gospodarstwa młodego małżeństwa bez dzieci,
- gospodarstwa młodego małżeństwa z dzieckiem lub dziećmi,
- gospodarstwa małżeństwa w wieku 30-45lat, z dziećmi w wieku szkolnym (6-19lat)
- gospodarstwa małżeństwa w wieku średnim (46-60lat) z dorastającymi i usamodzielniającymi się dziećmi,
- gospodarstwa małżeństwa w starszym wieku po usamodzielnieniu się dzieci i opuszczeniu przez nie domu rodzinnego,
- gospodarstwo samotnej starszej osoby.

Gospodarstwa domowe spełniają wiele funkcji: ekonomiczną, oświatową, ochrony zdrowia , wychowawczą , reprodukcyjną , konsumpcyjną, produkcyjną.
Głównym celem gospodarstw domowych jest zaspokajanie potrzeb członków gospodarstwa domowego. Członkowie gospodarstwa domowego dążą do poprawienia swojej sytuacji. Nigdy nie mogą zaspokoić wszystkich potrzeb , ponieważ zawsze pojawiają się nowe. Każde gospodarstwo musi regulować bieżące wydatki : żywność, opłaty i rachunki , koszty eksploatacji , odzież , usługi zdrowotne. Dopiero wtedy mogą przeznaczyć dochody na : wypoczynek, rozrywkę , dodatkowe dobra .

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Gospodarstwo domowe jako źródło substancji chemicznych w środowisku

Gospodarstwo domowe jest istotnym źródłem substancji chemicznych w środowisku. Każdego dnia do atmosfery są wprowadzane niewielkie (w porównaniu z dużymi fabrykami) ilości gazów cieplarnianych, ścieków czy różnego rodzaju szkodliwych s...

Podstawy przedsiębiorczości

Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe w załączniku :)) dostalismy celujący :D...

Elektrotechnika

ZASTOSOWANIE DREWNA -gospodarstwo domowe -budownictwo -kultura i sztuka -rolnictwo i ogrodnictwo Pomocy!!!!

ZASTOSOWANIE DREWNA -gospodarstwo domowe -budownictwo -kultura i sztuka -rolnictwo i ogrodnictwo Pomocy!!!!...

Elektrotechnika

Gospodarstwo domowe co można narysowac

Gospodarstwo domowe co można narysowac...

Biologia

W Jaki Sposób Powstaje ZANIECZYSZCENIE POWIETRZA poprzez : Przemysł gospodarstwo domowe rolnictwo transport Daje najjj i 10 punktów .

W Jaki Sposób Powstaje ZANIECZYSZCENIE POWIETRZA poprzez : Przemysł gospodarstwo domowe rolnictwo transport Daje najjj i 10 punktów ....