Podział bodźców i refleksoterapia

Pozwolę sobie zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć dotyczących danego tematu, a mianowicie co to jest komórka zmysłowa oraz komórka nerwowa. Komórka zmysłowa jest to struktura białkowa, która wraz z innymi komórkami tworzy aparat pomocniczy w percepcji danego bodźca. Komórka nerwowa jest to komórka zdolna do odbierania, przetwarzania i przesyłania bodźców do poszczególnych części organizmu. Bodźce pochodzą ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Podział komórek zmysłowych i bodźców zależy od przyjętego kryterium. Na chwile obecną znamy wyłącznie dwa kryteria, a mianowicie ze względy na rodzaj odbieraj energii i ze względu na pochodzenia bodźca.

KRYTERIUM ZE WZGLĘDU NA RODZAJ ODBIERANEJ ENERGII

- bodźce swoiste:
* fotoreceptory ( reagują na bodźce świetlne)
* termoreceptory ( reagują na bodźce cieplne )
* chemoreceptory ( reagują na bodźce chemiczne )
* mechanoreceptory ( reagują na bodźce mechaniczne )

- bodźce nieswoiste:
* nocyreceptory ( reagują na gwałtowne podniesienie się temperatury wewnątrz organizmu )

KRYTERIUM ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIA BODŹCA:

- bodźce swoiste:
* eksteroreceptory ( odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego ):
* telereceptory ( odbierają bodźce przychodzące z daleka )
* kontaktoreceptory ( odbierają bodźce pochodzące z bliska )

- bodźce nieswoiste:
* angioreceptory ( informują o stanie środowiska w naczyniach )

REFLEKSOTERAPIA - jest to terapia polegająca na masażu stóp, na których znajdują się poszczególne punkty odpowiadające poszczególnym narządom naszego ciała np. jeżeli boli nas głowa powinniśmy pomasować środek dużego palca u lewej nogi lub jeżeli boli nas nerka to powinniśmy pomasować tylną część stopy u prawj nogi.

Dodaj swoją odpowiedź