Wojny Światowe

I wojna światowa
1. Dominanci Europejscy:
-Francja
-Anglia
-Niemcy
-Austro-Węgry
-Włochy

2.Dążenia dominantów Europejskich:
*Rosja chciała zdobycia cieśnin Czarno Morskich.
*Anglia utrzymać hegemonie na morzach i w koloniach.
*Francja odzyskać Alzacje i Lotaryngie.
*Austro-Węgry chcą wpływów w Bałkanach
*Niemcy nowy podział świata

3. Powstanie dwóch bloków militarnych Trójprzymierza układ Niemiec, Austro-Węgier i Włoch i Trójprzymierza układ Anglii, Francji i Rosji.

4. Sytuacja polityczna w Europie:
-kocioł Bałkański czyli trzy wojny Bałkańskie
-1908 rok kryzys Bośnicki czyli Austro-Węgry przyłączają Bośnie i Hercegowine do swojego państwa.
5. 28 czerwiec 1914 rok zamach na arcyksięcia Ferdynanda w stolicy Bośni, Sarajewie dokonany przez człowieka organizacji niepodległościowej Czarna Ręka Gawilla Principa.

6. Ultimatum Austro-Węgier w stosunku do Serbii.

7. Rosja popiera Serbie, Niemcy, Austro-Węgrie.

8. 28 lipiec 1914 rok początek I Wojny Światowej.

9. Główne bitwy I Wojny Światowej:
-Nad Sommą
-Nad Marną
-Nad Mozą
-Nad Werdę

10. 1916 rok zatopienie przez uboty Niemieckie Brytyjskiego statku Lusi Tanie zgineło 1200
Amerykańskich obywateli.

11.Przystąpienie USA do Wojny.

12.Kapitulacja Niemiec 11 listopada 1918 roku podpisana przez Gen. Foshe w lasku Kanpigne pod Paryżem.

13.Skutki Wojny :
-Ogromne zniszczenia
-Śmierć około 10 milionów żołnierzy
-Rannych około 22 milionów.
14 Nowa taktyka Wojenna- zastosowano:
-Karabiny
-Granaty
-Czołgi
-Samoloty
-Łodzie podwodne (uboty)
-Gazy bojowe.

15. Powstanie nowych Państw:
-Polska
-Czecho-Słowacja
-Austria
-Węgry
-Litwa
-Łotwa
-Estonia
-Finlandia
-Islandia
-Królestwo Serbów
-Królestwo Chorwatów i Słoweńców1.Przyczyny II wojny:
-narodziny faszyzmu w europie
-dojście Adolfa Hitlera do władzy( powstanie III Rzeszy)
-głoszenie haseł antysemickich
-stworzenie pojęcia „rasy panów„
-dążenie do rozszerzenia przestrzeni życiowej dla Niemców
-wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej
-intensywne zbrojenia

2.1938r.-konferencja w Monachium na mocy której Słowacja została oderwana od Czechosłowacji
Utworzono protektorat Niemiecki a z pozostałych ziem Hitler utworzył protektorat Czech i Moraw.

3.Układ sił w przededniu wybuchu:
POLSKA:
-ok. 1mln żołnierzy, 4 300 dział, 400 samolotów, 670 czołgów
NIEMCY:
-ok. 2mln żołnierzy, 10 tys dział, 2 700 czołgów,2000 samolotów

4.Naczelny wódz sil Polskich
Marszałek Edward Rydz-Śmigły miał do dyspozycji armię:
-Pomorze, Poznań, Łódź, Krk, Karpaty, Modlin, Prusy

5.Kampania Wrześniowa
I faza-bitwa graniczna (1-6wrzesień 1939)
Strzały z pancernika Niemieckiego Schleswig-Holstein na Westerplatte pod dowództwem Majora Henryka Sucharskiego broniło się przez tydzień 182 żołnierzy poddało się z powodu braku amunicji.
Obrona poczty Gdańskiej 51 pocztowców pod dowództwem Konrada Guderskiego broniło się przez 14 h, pozostałych przy życiu 38, Niemcy skazali na śmierć.

II faza (7-17 1939r)
-Przerwanie oporu Polskiego na granicach
-Wycofanie armii Polskiej w głąb kraju
-Obrona Bizny pod dowództwem kapitana Władysława Radinisa, tzn. Termopilami
-Bitwa nad Bzurą
17 wrzesień wkroczenie A. Czerwonej na terenie Polski i ewakuacja władz RP do Rumunii.

III Faza (18 paź-5 lis )
Część oddziałów Polskich walczy z A. Czerwoną(Grodno, Kobryń, Białystok)
Walki z Niemcami pod Tomaszowem Lubelskim, Lwem, kapitulacja Warszawy, upadek twierdzy Modlin, kapitulacja Helu, ostatnia bitwa pod Kockiem.

6.Układ Niemiecko Radziecki tzn. Pakt Ribbentrop - Mołotow zakładał podział ziem Polskich Pomiędzy Niemcy a Rosję

7.Straty
POLSKA:
-70 tys. poległych, 134 tys. rannych, 300 tys. w niewoli Niemieckiej, 189 w niewoli Radzieckiej.
NIEMCY:
-45 tys. żołnierzy zabitych rannych i zaginionych

8. Przyczyny
Przewaga Armii Niemieckiej nad Armią Polską, długa linia graniczna do obrony, późno opracowany plan do obrony, mała możliwość mobilizacji i rekrutacji do wojska, słaba łączność, Wkroczenie A. Czerwonej na teren Polski, Słabość sojuszu do Polski

WOJNA EUROPY ZACHONIEJ
1. 3 września 1939 r – wypowiedzenie wojny przez Francję i Anglię

2. Październik 1939r Hitler zaproponował rządom WB i Francji podjęcie wspólnych rozmów –Państwa Zachodu odrzuciły propozycje

3. Atak Niemiec na Danię i Norwegię – 9 kwietnia 1940 r Dania opanowana w 1-dniu, Rząd sprawuje rząd Duński a Hitler wprowadził porządek okupacyjny.

4. Norwegia. Niemcy chcieli opanować porty Norweskie, pokonali armię Norweską, Niemcom sprzyjało profaszystowskie ugrupowanie Witkuna Quislinga, walki o Narwik z udziałem Polskich niszczycieli Grom i Chrobry, władze Norwegii obejmuje rząd Quislinga.

5. Atak Niemiec( wojna błyskawiczna ) na Belgię, Holandię, Francję, Opanowanie Belgii i Holandii jednego dnia czyli 10 maja 1940r

6. Wkroczenie wojsk niemieckich do Francji , niechęć społeczności Francuskiej do obrony, 22 czerwiec 1940r – rozejm na mocy którego północna część Francji z Paryżem jest okupowana przez Niemców, a z centralnej i południowej założono państwo Satelickie ze stolica „Vichy” zależne od rzeszy niemieckiej z rządem Marszałka Petę.

7. Bitwa o Anglię, czyli inwazja ok. 3 tys. Samolotów niemieckich kierowanych przez Geringa dowódcę LuftWaffe atakowały Anglię, a po stronie brytyjskiej zaangażowane były królewskie siły powietrzne czyli Raf pod dowództwem marszałka Dowling

8. Złamanie niemieckiego systemu kodowania Enigma poprzez Polskich matematyków i wykorzystali je w czasie wojny alianci

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wymień trzy skutki II wojny światowe

Wymień trzy skutki II wojny światowe...

Język polski

Gdzie podczas 2 wojny światowe walczyli Polacy??????

Gdzie podczas 2 wojny światowe walczyli Polacy??????...

Język angielski

samochody drugiej WOJNY ŚWIATOWE 

samochody drugiej WOJNY ŚWIATOWE ...

Historia

Postęp techniczny w uzbrojeniu podczas II wojny światowej.

Wojna, jak nic innego, jest motorem postępu. To właśnie na potrzeby armii opracowuje się nowe technologie a na wojnie się je testuje. Proces ten rozpoczął się już po I wojnie światowej i utrzymuje się do dziś.
Jeżeli I wojna świato...

Język angielski

Szare szeregi : podział na 3 odziały chyba jak się nazywały jakie miały zadania i przykładowe akcje z nazwami Szare szeregi to harcerze podczas II wojny światowe

Szare szeregi : podział na 3 odziały chyba jak się nazywały jakie miały zadania i przykładowe akcje z nazwami Szare szeregi to harcerze podczas II wojny światowe...