Charakterystyka Antygony

Antygona to główna bohaterka tragedii. Jest ona córką Edypa i Jokasty. Ma siostrę Ismenę i zmarłych braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Praktycznie Antygona została sierotą, gdyż jej rodzice umarli, a opiekę nad nią przejął Kreon.

W tekście nie ma podanej informacji o jej wyglądzie, ale można domyślić się, że jest osobą urodziwą i młodą, gdyż została narzeczoną Hajmona.

Antygona jest wrogo nastawiona do Kreona. Można powiedzieć o niej, że jest bohaterką, gdyż sprzeciwiła się Kreonowi i była gotów umrzeć za to, aby jej brat został pochowany tak jak zostaje pochowany każdy z nas. A trzeba dodać, że Antygona nie bała się śmierci i czuła się dumna z uczynku, który zrobiła. Ta dziewczyna jest bezkompromisową i niejednoznaczną postacią. Z podniesioną głową, z godnością i bez histerii przyjmuje wyrok. Jest zapalczywa w rozmowie z Kreonem i pewna swoich racji. W pewnym momencie Antygona postawia się Kreonowi i podważa jego autorytet.

Postać Antygony bardzo mnie zachwyciła. A najbardziej zaimponowała mi jej główna cecha, czyli odwaga. Ponieważ nie każdy ma odwagę oddać swoje życie za drugą osobę.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić" - charakterystyka Antygony.

,,Współkochac przyszłam, nie współnienawidzić,, - charakterystyka Antygony.
Starożytny wybitny pisarz i filozof Sofokles w swojej opowieści ,,Antygona,, przedstawił obraz dwóch przeciwstawnych światów. ...

Język polski

"Współkochać przyszłam nie współnienawidzić" charakterystyka Antygony.

,,Współkochać przyszłam nie współnienawidzić? ? charakterystyka Antygony

Antygona ? tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa jest córką Edypa i Jokasty. Podobnie jak jej rodzeństwo Ismena, Polinejkes i Eteokles pochodzi z związku m...

Język polski

Charakterystyka Antygony. Za bezsensowne odpowiedzi zgłaszam! :)

Charakterystyka Antygony. Za bezsensowne odpowiedzi zgłaszam! :)...

Język polski

Charakterystyka Antygony, Proszę pilnie o pomoc.

Charakterystyka Antygony, Proszę pilnie o pomoc....

Język polski

charakterystyka Antygony

charakterystyka Antygony...

Język polski

Charakterystyka Antygony.

Antygona była córką Edypa i Jokasty, siostrą Ismeny, Eteoklesa i Polinejkesa, siostrzenicą Kreona jej przeciwnika) oraz narzeczoną Hajmona ( syna Kreona i Eurydyki). Pochodziła z rodu Labdakidów.
Główna bohaterka dramatu Sofoklesa Anty...