Charakterystyka bohatera tragicznego.

Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dającymi się przezwyciężyć przeciwnościami, zakończony jego klęską, katastrofą. Konflikt u bohaterów tragicznych opiera się na przeciwstawienie równowartościowych racji i stawia bohatera - z reguły jednostkę nieprzeciętną, obdarzoną silną i świadomą wolą - w sytuacji, w której każdy wybór zwraca się nieuchronnie przeciwko niemu. Akcja takiego utworu, zazwyczaj pochodzenia mitycznego, demonstruje nieprzezwyciężalne przeciwieństwo dążeń bohatera i przeznaczenia ( fatum), które niweczy jego zamysły i usiłowania, prowadząc go nieuchronnie do zguby. W kolejach losu i w ostatecznym upadku bohatera tragicznego zawarte są według klasycznej teorii znamiona wielkości moralnej, uwydatniające wartości reprezentowanej przez niego idei i wzbudzające w widzu oczyszczające doznania estetyczno emocjonalne ( katharsis).

Ogólnie rzecz biorąc jest to kategoria estetyczna oznaczająca nierozwiązalny konflikt pomiędzy dążeniami danej jednostki a siłami estetycznymi, bądź między różnymi dążeniami i skłonnościami tej samej jednostki. Wiadomo oczywiście, że konflikt ten kończy się nieuchronną porażką. Tragizm bohatera ujawnia się najpełniej wtedy, gdy obie antagonistyczne strony konfliktu mają ważkie racje, znajdujące równie silne uzasadnienie, np. w porządku kosmicznym, prawach natury, historii lub życia społecznego, bądź też w reprezentowanych przez nie systemach wartości, z których jeden z konieczności musi zostać przekreślony. Szczególnie jaskrawym wyrazem tragizmu jest sytuacja, w której musi się dokonać wyboru między równie złymi możliwościami, przy czym jakikolwiek wybór, każda decyzja determinuje nieuchronne zanegowanie pewnych uznawanych wartości (dla zachowania wartości innego rodzaju), rozwiązanie zaś kompromisowe nie istnieje.

Do tradycji antycznej nawiązywały także tragedie renesansowe (np. Odprawa posłów greckich - J. Kochanowskiego) oraz francuska tragedia klasycystyczna XVII wieku. Podnosiła ona antyczne zasady gatunku do rzędu norm estetycznych jakimi były tzw. trzy jedności, a podstawowym warunkiem konfliktu tragicznego uczyniła status społeczny postaci, którymi mogli być władcy, królowie i wielcy bohaterowie otoczeni legendarną sławą. Tragedia klasycystyczna zastąpiła metafizyczną motywację tragedii antycznej rozbudowaną motywacją psychologiczną: wprowadziła dociekliwą analizę ludzkich przeżyć, zwłaszcza konfliktów namiętności i nakazów moralnych czyniąc z nich siłę napędową akcji i ośrodek tragicznego konfliktu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Pankracego jako bohatera tragicznego

Pankracy z greckiego wszechwładca. W utworze Nie-boska komedia jest on jednym z głównych bohaterów. W dramacie odgrywa bardzo ważną rolę - przywódcy obozu rewolucjonistów. Jest to człowiek z ludu, bez przeszłości - nie ma przodków i tra...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Króla Edypa i Makbeta - wizerunki władców.

„Wizerunki władców. Scharakteryzuj króla Edypa na podstawie przytoczonego fragmentu tragedii Sofoklesa oraz króla Makbeta, wykorzystując swoją znajomość dramatu Wiliama Szekspira - i porównaj ze sobą dwóch monarchów"

Najw...

Język polski

Makbet i Edyp - charakterystyka porównawcza władców.

Pierwszą i znaczącą cechą obydwu władców jest to, że są bohaterami tragicznymi. To upodabnia ich do siebie i sprawia, że możliwe jest porównanie jednego i drugiego króla. Na podstawie podanego fragmentu dramatu można stwierdzić, że kr...

Język polski

Charakterystyka gatunków: dramat liturgiczny, misterium, mirakl

1)Dramat liturgiczny – w pełni podporządkowany Kościołowi,
-z jednej strony mieści się już w konwencji dramatu, z drugiej zaś był jeszcze całkowicie podporządkowany obowiązującej liturgii
-inscenizacja wybranych wydarzeń ze ...

Język polski

Charakterystyka "Romeo i Julia"

Główną bohaterką dramatu Williama Szekspira pt. "Romeo i Julia" jest Julia - młoda, czternastoletnia dziewczyna, jedyna córka Capulettich.

W części ekspozycyjnej tragedii sprawia wrażenie dobrze wychowanej i posłusznej dziewczyny...