Filary religii muzułmańskiej

wyznanie wiary- Muzułmanie opierają swoją wiarę na świętej księdze Koran. Wierzą w jednego Boga - Allacha, który jest bezcielesny i wszechmogący.

pielgrzymka do Mekki- każdy Muzułmanin przynajmniej raz w roku musi uczestniczyć w pielgrzymce do Mekki.

jałmużna (Zakat) - to jeden z filarów Islamu, obowiązkowa kwota pieniężna przeznaczona raz w roku na cele dobroczynne.

post w miesiącu ramadan- całkowite powstrzymanie się od jedzenia, picia, seksu i palenia tytoniu od przedświtu do zachodu słońca w 9-tym miesiącu islamskiego roku.

modlitwa (salat)- Jest obowiązkowa 5 razy w ciągu doby. Muzułmanin/ muzułmanka może modlić się w każdym miejscu, ale prawo islamskie wyklucza kilka miejsc, nazywając je nieczystymi.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Islam - działalność Mahometa i współcześni muzułmanie.

Historia islamu - Mahomet

Pierwszą wspólnotę muzułmańską założył Mahomet, zwany również Muhammadem. Zaczął on głosić islam na początku VII wieku. Według źródeł muzułmańskich był on członkiem plemienia Kurajszytów. J...