WOS - ściąga

wszystko w zalaczniku :D

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Ściąga z Wos - II klasa LO

Ściąga w załączniku...

Wiedza o społeczeństwie

Wos-ściąga II Kl Gimnazjum

Znaną instytucją praw człowieka jest INSTYTUCJA SKARGI KONSTYTUCUJNEJ Prawo do życia, nietykalność fizyczna, bezstronny sąd, prywatności, tajemnica korespondencji,nietykalność mieszkania, informacji o samym sobie, podróżowania po kraju, ...

Wiedza o społeczeństwie

WOS - ściąga

1.Podaj dzień, miesiąc
i rok uchwalenia konst.
(02.04.1997r.)
2.Sejm i Senat łączą się
w oddziale zgromadzenia.
(Zgromadzenie Nar.,
Parlament)
3.Kto powołuje KRRiT?
(Sejm, Senat, Prezydent)
4.Prezydium Se...

Wiedza o społeczeństwie

WOS - ściąga

A.
1.Wyjaśnij pojęcie narodu
Naród to grupa społeczna, powstała w wyniku procesu dziejowego, jako wspólnota terytorialna o podłożu gospodarczo-politycznym, społecznym i kulturowym.
Naród to ukształtowana historycznie grupa sp...

Wiedza o społeczeństwie

Ściąga na WOS.

Najważniejszym aktem obywatelskim w państwie jest udział w wyborach.
CZYNNE PRAWO WYBORCZE-prawo wybierania
BIERNE PRAWO WYBORCZE-możliwość bycia wybranym
ORDYNACJA WYBORCZA-ustawa normująca zasady prawa wyborczego oraz tryb przep...