Rezerwaty biosfery

Rezerwaty biosfery
Babia Góra National Park, Babiogórski Park Narodowy (lasy liściaste strefy umiarkowanej), utworzony 1976, pow. ok. 3392 ha, położony na wys. 750–1725 m n.p.m.
Białowieża National Park, Białowieski Park Narodowy, polska część Puszczy Białowieskiej (lasy liściaste strefy umiarkowanej), utworzony 1976, pow. ok. 10.502 ha, położony na wys. 147–172 m n.p.m.
Kampinos National Park, Puszcza Kampinoska, Niz. Środkowomazowiecka (lasy liściaste strefy umiarkowanej), utworzony 2000, pow. ok. 76.232 ha, położony na wys. 64–104,8 m n.p.m.
Karkonosze Biosphere Reserve, międzynarodowy rezerwat biosfery, obejmuje parki narodowe w Karkonoszach, w Polsce i Czechach (strefy górskie), utworzony 1992, pow. ok. 5575 ha (część polska), położony na wys. 400–1602 m n.p.m.
Karpaty Wschodnie Biosphere Reserve, międzynarodowy rezerwat biosfery polsko-słowacko-ukraiński, obejmuje m.in. Bieszczadzki Park Narodowy i parki krajobrazowe (lasy liściaste strefy umiarkowanej), utworzony 1992, pow. ok. 113.845 ha (część polska), położony na wys. 620–1346 m n.p.m.
Łuknajno Lake Reserve, rezerwat przyrody, jezioro Łuknajno, ostoja ptactwa wodnego (łabędzie nieme) (lasy liściaste strefy umiarkowanej), utworzony 1976, pow. ok. 1410 ha, położony na wys. do 115 m n.p.m.
Słowiński National Park, Słowiński Park Narodowy, ruchome wydmy (lasy liściaste strefy umiarkowanej), utworzony 1977, pow. ok. 91.312 ha, położony na wys. 0–55 m n.p.m.
Tatry Biosphere Reserve, międzynarodowy rezerwat biosfery, obejmuje parki narodowe w Tatrach, w Polsce i na Słowacji (lasy liściaste strefy umiarkowanej), utworzony 1992, pow. ok. 17.906 ha (część polska), położony na wys. 750–2499 m n.p.m.
Parki narodowe (wybór):
Babiogórski Park Narodowy, utworzony 1954, pow. 1700 ha, wysokie góry z utworów fliszowych; bardzo duże tereny rumowisk skalnych. Ostatnie fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej, lasy bukowo-jodłowe, świerk pospolity, kosodrzewina i wysokogórskie hale. Jeleń, żbik, ryś i puchacz.
Białowieski Park Narodowy, utworzony 1947, pow. 5300 ha, łączy się z Puszczą Białowieską na Białorusi; teren nizinny, o średniej wys. 160 m.
Tatrzański Park Narodowy, utworzony 1954, pow. 21.200 ha, łączy się z Tatranskm nrodnm parkiem w Słowacji; pol. część Tatr, wys. 100–2500 m, jeziora wysokogórskie, jaskinie i doliny. Regiel dolny z jodłą pospolitą, świerkiem pospolitym, bukiem zwyczajnym i jaworem; regiel górny ze świerkiem pospolitym, sosną limbą i modrzewiem eur.; wyżej kępy kosodrzewiny, dębik ośmiopłatkowy, sit skucina, powyżej nagie turnie. Kozica, niedźwiedź brun. (rzadko), ryś, wilk, świstak i ptaki, np.: puchacz, orzeł przedn, cietrzew, dzięcioły, orzechówka i pomurnik; rzadkie gat. owadów.

Babiogórski Park Narodowy, utw. 1954 w ob. woj. śląskim (1046 ha objęte ochroną od 1933); pow. 1734 ha, z tego 1061 ha podlega ścisłej (biernej) ochronie; siedziba dyrekcji parku, ośr. edukacyjnego i ogrodu roślin babiogórskich w Zawoi. B.P.N. rozciąga się na wys. od ok. 810 do 1725 m n.p.m. i obejmuje pn. i częściowo pd. stoki masywu Babiej Góry (od Przełęczy Jałowieckiej do Przełęczy Lipnickiej). Stoki pn. tego masywu, częściowo skaliste i osuwiskowe, pocięte licznymi dolinami potoków, są bardziej strome niż południowe. W partii grzbietowej znajdują się rumowiska skalne złożone z bloków piaskowców fliszowych. Roślinność wykazuje układ piętrowy; do ok. 1150 m n.p.m. sięgają lasy jodłowo-bukowe i świerkowo-jodłowe regla dolnego, do ok. 1390 m n.p.m. — bory świerkowe regla górnego; powyżej, tj. od 1390 do 1650 m n.p.m., rośnie kosodrzewina, a wśród niej porastające wilgotne żleby i zagłębienia ziołorośla z miłosną górską i omiegiem górskim; powyżej 1650 m — piętro alpejskie, z niskimi murawami, mchami i porostami; osobliwością świata roślin Babiej Góry jest jedyne w Polsce stanowisko okrzynu jeleniego i rogownicy alpejskiej. Wśród ssaków spotyka się tu rysia i niekiedy niedźwiedzia, liczne są jelenie, na obrzeżach lasu — sarny; w faunie ptaków rzadkie gat., jak: puchacz, sowa uralska, włochatka, głuszec, dzięcioł trójpalczasty i białogrzbiety, drozd obrożny, płochacz halny, siwerniak; ciekawa fauna owadów, mięczaków i in. W 1977 B.P.N. został uznany przez UNESCO za Świat. Rezerwat Biosfery.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Czy rezerwaty biosfery UNESCO to też są rezerwaty przyrody

Czy rezerwaty biosfery UNESCO to też są rezerwaty przyrody...

Przyroda

Co to są rezerwaty biosfery? Wymień istniejące w Polsce.

Co to są rezerwaty biosfery? Wymień istniejące w Polsce....

Turystyka i rekreacja

Zawoja - Babiogórski Park Narodowy jako rezerwat biosfery

Może się wydawać, mało uzasadnione mówienie o międzynarodowym znaczeniu Babiogórskiego Parku Narodowego, który z pozoru odbiega od światowych wzorców, zwłaszcza co do powierzchni, lokalnych uwarunkowań środowiskowych oraz poziomu społe...

Biologia

Ochrona środowiska.

OCHRONA PRZYRODY W POLSCE
Ochrona przyrody to działania mające na celu zachowanie przed zniszczeniem lub uszkodzeniami wszelkich elementów przyrody - dziko występujących gatunków zwierząt i roślin, utworów przyrody nieożywionej, jak ja...

Geografia

Ochrona środowiska

OCHRONA PRZYRODY W POLSCE
Ochrona przyrody to działania mające na celu zachowanie przed zniszczeniem lub uszkodzeniami wszelkich elementów przyrody - dziko występujących gatunków zwierząt i roślin, utworów przyrody nieożywionej, jak ja...