Test poziomujący (język rosyjski)

TEST POZIOMUJĄCY (język rosyjski)

I. Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem. (10 pkt.)
1) ??? ???? ?????? ..............................................................................................................
2) ??????? ???? ???? ..........................................................................................................
3) ? ???? ???? ?????................... ........................................................................................
4) ??? ?? ??????? .............................................................................................................
5) ??? ???? ????? ...............................................................................................................
6) ??? ?? ????????? ............................................................................................................
7) ??? ?? ????????? ???? ????? ......................................................................................
8) ??? ?????? ???? ????? ...................................................................................................
9) ??? ?? ?????? ??????? ................................................................................................
10) ??? ?? ?????????????? ................................................................................................

II. Spośród wersji a. i b. wybierz prawidłowy wariant. (10 pkt.)
1a. ??? ??? 1b. ??? ???
2a . ?? 20 ???. 2b. ?? 20 ???.
3a. ??? ??? ????. 3b. ??? ??? ?????.
4a. ??? ?? ?????? 4b. ???? ?? ??????
5a. ??? ??? ?????. 5b. ??? ??? ?????.
6a. ?? ?????? ? ??????. 6b. ?? ?????? ? ??????.
7a. ? ??? ??????????. 7b. ? ????? ??????????.
8a. ? ???? ??????? ??????. 8b. ? ??? ??????? ??????.
9a. ???? ???? ??????. 9b. ???? ???? ??????.
10a. ??? ?? ??????? ????? 10b. ??? ?? ??????? ??????

III. Wstaw do tekstu podane pod nim słowa. (20 pkt.)
? ???? ??????? .............................. . ??? ??????? ?? ???? ........................................... . ............................................. ????? ????? ????????. ??? 48 ................... . ?? ????????
........................... . ??? ???? ????? ............................................ . ???? 42 .................. .
??? ??????????? ? ???????? ? ................................ .
? ???? .................................. ????. ??? 21 .................. . ......................... ????? ??????.
?? ............................ ????????????? .......................................... . ??? ???? ??????????
......................... . ?????? ..................... ????? ???????????. ??? ????? - .................... .
?????? ? ???? ............................... ??? ???????. ??? ??? ?? ..................................... .
??????? ????????? .................................. .??? ?? ....................................... ? ???????.

Słowa do wstawienia: ???, ????, ???, ?????, ???????, ????????, ?????, ?????,
???????, ????? ????, ???? ?????????, ???????, ?????????, ?????, ???????,
??????????, ?????, ???, ?????????, ??????????? ?????.

IV. Zamień czas przeszły na teraźniejszy. (10 pkt.)
1) ?? ???? (.......................) ? ???????? ( ............................) ? ????????
2) ? ????? (.......................) ??? ?????? ???? ?????? ??????.
3) ?? ?????? ??????????? ????? ?? ??????? (............................), ?????? (.................)
? ???????? (.................................) ?? ??????? ???????.
4) ??????? ???? ??????? (..................), ?? ???????? (...................) ??????.
5) ????? ????? ???????? ?????? ???????? (........................................) ????????? ???
?????? (...................) ?????.

V. Zaznacz poprawny wariant. (10 pkt.)
1) E?? ??????? (A.-???????, B.-? ????????, C.-??????, D.-???????).
2) ??? ???? ???????? - (A.-??????, B.-?????????, C.-???????, D.-????????)?
3) ???? ? (A.-???? ????, B.-???? ????, C.-??? ??????, D.-???? ?????).
4) ??? (A.-??, B.-???, C.-???, D.-??) ??????
5) ?? ???????? (A.-????, B.-?????, C.-???, D.-??????) ?????.
6) ? ???? ???? ??????????? ????? (A.-???????, B.-???????, C.-???????, D.-??????).
7) (A.-????, B.-??????, C.-?? ????????, D.-????????????), ?? ??????!
8) ??????? (A.-????, B.-???, C.-? ????, D.-?? ?????) ????
9) ? ?????? ?????? (A.-? ????, B.-?????, C.-? ???, D.-????).
10) ??? ????? ????? (?.-? ?????, ?.-?? ??????, ?.-?? ????, D.-????? ?????) ? ???????.

VI. Z podanych niżej słów ułóż zdania. (Czasowniki w czasie teraźniejszym) (15pkt.)
1) ???????, ??????, ??, ?????, ??, ?????? ?????, ??????, ??????, ?, ??????.
..............................................................................................................................................
2) ????, ??, ????, ??, ????????, ?, ???, ?????, ????????, ?a??????, ??????, ????.
..............................................................................................................................................
3) ?, ????????, ?, ?????, ??, ??????????? ???????, ???, ????????????, ??, ?????.
.............................................................................................................................................
4) ??, ??????? ?????, ?????, ??????? ????????, ???????? ?????????, ????.
.............................................................................................................................................
5) ???, ???????, ??, ???????? ??????, ?, ??? ????, ???????? ???????????.
.............................................................................................................................................

VII. Uzupełnij dialog ?? ??????.
?. ? ????????????, ??????! ? ????? ????? .......................... .
?. ? ?????? ????! ?? ??? ................................?
?. ? ????? ................ ???? ??????? ???????????, ........... 39. ????? ????? ............. .
?. ? ???? ???? ................. ????? ?? ???. ??????????? ?? ............... . ? ??? ????????.
?. ? ?, ???????, ?????? ................... .. ? ???? ???? ?????? ? ................ ?????.
?. ? ........... ???????. ??????? ................ . ?????? ............... ? ??????????????????
????? ?? .................. . ????????? ????? ?? ????? ............... ??????.
?. ? ????????? ........., ??????.

VIII. Zastąp wydzielone grubym drukiem słowa wyrażeniami synonimicznymi. (10 pkt.)
1. ?????? ?? ??? ????? ???????? ????????? .............................................................
2. ? ????? ?????? ?????? ?????? ???????. ..................................................................
3. ???????????? ???????? ????????? ?????? ?? ??????. ............................................
4. ??? ?????? ??? ?? ??????? ??????? ? ???????. ....................................................
5. ? ?????? ??????? ??????? ??? ?????? .......................................................................
6. ??, ?????? ?? ????????? ???????? ........................................................................
7. ????????, ?? ?? ???? ??????, ???????? ???????? ????? ????????. ......................
8. ??? ? ???? ????? ??????! ..........................................................................................
9. ???, ???? ??????! ..........................................................................................................
10. ????????, - ?????? ? ???, - ??? ????? ??????? ?????? ...............................................

Jeśli uzyskałaś/uzyskałeś: do 20 pkt., proponujemy zajęcia w grupach na poziomie podstawowym plus
21 ? 50 pkt., zapraszamy na zajęcia na poziomie średnio-zaawansowanym niższym
51 ? 75 pkt., odpowiednie będą zajęcia na poziomie średnio-zaawansowanym
76 ? 90 pkt., to poziom średnio-zaawansowany wyższy
91 ?100 pkt., to grupy na poziomie zaawansowanym

KLUCZ DO TESTU POZIOMUJĄCEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

I. 1) ???? ????? ????? (?????, ?????, ????, ?????? ...)
2) ??? 19, 20 ??? (21 ???, 22, 23, 24 ????, 25 ???...)
3) ??, ? ???? ???? ????. (???, ? ???? ??? ?????.)
4) ? ???? ? ??????? (? ???????)
5) ??? ???? ???? (???????, ???????, ????? ...)
6) ?? ???????? ? ???????? (?? ??????, ? ??????????? ...)
7) ??? ???? ?? ????????? ??????????? (?????????, ???????? ...)
8) ??? ???? ?????? ? ????? (????????, ???????????? ...)
9) ? ????? ?????? ????? (?????????? ???????, ??????? ?? ????????? ...)
10) ? ??????????? ??????? (???????????, ????????, ???????????? ...)

II. 1a. 6a.
2b. 7a.
3a. 8a.
4b. 9b.
5b. 10b.

III. ?????, ???????, ????? ????, ???, ?????????, ???? ?????????, ????, ?????,
???????, ???, ???, ???????, ??????????, ?????????, ?????, ??????????? ?????, ?????,
????????, ???????, ?????.

IV. 1) ??????, ?????????
2) ????
3) ???????, ?????, ????????
4) ???????, ????????
5) ???????, ??????

V. 1) C 6) B
2) B 7) A
3) B 8) B
4) D 9) D
5) A 10) B

VI. 1) ??????? ????? ?? ????? ?? ??????? ???????, ????????, ??????? ? ????????.
2) ????? ?? ???? ?? ???????? ? ???? ?????, ????????, ????????, ????? ????.
3) ? ???????? ? ??? ?? ??????????? ???????, ????? ??????????? ?? ?????.
4) ?? ??????? ????? ????? ??????? ?????????, ????????, ????.
5) ??? ??????? ??? ???????? ????????, ? ??? ???? ???????? ????????????.

VII. ???? ????????, ?????????, ? ????, ?????, ??????, ???????, ?????, ???????????,
???????, ? ???, ?????????, ?????????, ?????? (5, 6, 7 ....????), ?????, ???
VIII. ?) 1. ????? 6. ????????
2. ????? ??? ?????? 7. ???????? ???????
3. ?????? 8. ????????
4. ?????????? ???????? 9. ??????
5. ???????????? 10. ????????

Dodaj swoją odpowiedź