Metody rusyfikacji w "Syzyfowych pracach"

METODY RUZYFIKACJI:

1.Nakaz śpiewu po rosyjsku w kosciele.
2.Nauka śpiewu rosyjskich pieśni.
3.Karanie opornych uczniów, którzy nie chcieli mówić po rosyjsku.
4.Zakaz uzywania mowy polskiej.
5.Czytanie rosyjskich książek.
6.Zakaz xhodzenia do teatru podczas grania sztuk polskich.
7.Faworyzowanie uczniów poddających się rusyfikacji.
8.Obrażanie uczuć religijnych Polaków.
8.Przeprowadanie rewizji na stancjach.
10.Pogardliwe traktowanie katolików.
11.Przekształcanie imion i nazwisk uczniów na język rosyjski.
12.Nauka uczniów rosyjskiego akcentu.
13.Surowe karanie uczniow mówiących w języku polskim.
14.Nauka myślenia po rosyjsku.
15.Wydłużanie zajęć.
16.Duże wymaganie.
17.Umieszczanie lekcji języka polskiego w niedogodnych dla uczniów godzinach.
18.Nawet na lekcjach języka polskiego mówiono po rosyjsku.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Metody rusyfikacji w "Syzyfowych pracach"

-zakaz używania Jęz. polskiego na terenie szkoły i poza nią
-nieobowiązkowe lekcje Jęz. polskiego
-zakaz posiadania literatury w jęz. polskim i czytania polskiech książek
-faworyzowanie uczniów poddających się rusyfikacji

Język polski

Metody rusyfikacji w "Syzyfowych pracach".

Czytając książkę ,,Syzyfowe prace? Stefana Żeromskiego napotykamy w niej wiele sposobów rusyfikowania młodzieży polskiej w tamtym okresie.
Już na początku książki, gdy Marcin uczy się w Owczarach jego nauczyciel, Wiechowski, każe ...

Język polski

Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”

Powieść Stefana Żeromskiego ?Syzyfowe prace? opowiada o polskich realiach podczas zaborów rosyjskich. Uświadamia nam trud młodzieży sprzeciwiającej się rusyfikacji w szkołach. Zaborcy chcieli wynaradawiać dzieci uczące się, żeby w przy...