Dzieje miłości Zbyszka i Danusi "Krzyżacy".

Konsekwencje ze spotkania Zbyszka i Danusi od gospody, aż do Krakowa


Niedługo po przeczytaniu książki pt. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza, postanowiłam opisać pierwsze spotkanie Zbysz- ka i Danusi oraz wynikające z tego konsekwencje. Młody rycerz spotkał panią swojego serca w gospodzie "Pod lutym turem" w Tyńcu (Autor napisał: "A wtem przez drzwi wesz- ła księżna (...), za panią szły panny dworskie (...). Jedna z dziewcząt, młódka jeszcze, może dwunastolatka, niosła też za księżną małą luteńkę, nabijaną miedzianymi ćwiekami."). Za- kochał się w niej od pierwszego wejrzenia i jeszcze tego same- go wieczoru, tuż po tym, jak uratował ją przed nieszczęśliwym wypadkiem (odpowiedni będzie tu cytat: "Jeden z rybałtów(...) podniósł się nagle, przez co ławka przechyliła się w jedną stronę. Danusia zachwiała się i rozłożyła rączki, lecz nim zdołała upaść lub zeskoczyć, rzucił się Zbyszko jak żbik i porwał ją na ręce.") ślubował jej pawie czuby z głów ryce- rzy niemieckich. Dzień po pierwszym spotkaniu, w opactwie w Tyńcu, młody pan modlił się, aby Bog zesłał mu honorowych członków zakonu. Niedługo potem, na drodze do Krakowa, orszak królewski zoba- czył krzyżaka na koniu, w towarzystwie innych rycerzy. Brata- nek Maćka myślał, iż to los chciał, aby spotkali tego człowie- ka (miał on pawie czuby na hełmie), więc bez wahania wyciągnął miecz i chciał nim zabić niemca. Nie udało mu się to (rycerz był posłem krzyżackim podążającym do Krakowa), zaś obrońca zażądał kary: bracia mieli pozsiadać z koni, pozdejmo- wać hełmy i pokłonić się im aż do stóp. Gdy oni odmówili - postanowił ukarać młodego pana i postanowił złożyć na niego skargę do króla. Próżne były rady i prośby - krzyżak był nieugięty. W Krakowie, już po wyznaczonej karze, również bezsku- teczne były błagania: Maćka, Powały z Taczewa, a nawet księż- nej Anny Danuty. Mówi się, że nieszczęścia chodzą parami - tutaj zbiegły się ukaranie Zbyszka i śmierć królowej Jadwigi oraz jej małej córeczki. Gdyby nie to drugie wydarzenie, mło- dego pana mógłoby coś jeszcze uratować. Próżno jego stryj jeździł nawet na Mazowsze. Lecz - w dzień egzekucji uratowała go ukochana starym polskim zwyczajem ze słowami: "Mój ci jest, mój ci jest!". Gdyby ukochamy Danusi nie zobaczył jej w gospodzie, prawdo- podobnie nie wydarzyło by się te wszystko - na drodze do Kra- kowa i w nim samym. Ona wręcz musiała go uratować, gdyż, gdyby nie ślubowanie, nie doszłoby do takiej sytuacji.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Streszczenie lektury pt. "Krzyżacy".

Streszczenie lektury pt."Krzyżacy"

Tom I

rozdz. 1

W Tyńcu, w gospodzie ?Pod Lutym Turem? Maćko z Bogdańca, ciągnący z bratankiem, Zbyszkiem, do Krakowa, opowiada swoje dzieje. Po śmierci brata zostawił ...

Język polski

Streszczenie lektury "Krzyżacy".

Tom I

rozdz. 1

W Tyńcu, w gospodzie ?Pod Lutym Turem? Maćko z Bogdańca, ciągnący z bratankiem, Zbyszkiem, do Krakowa, opowiada swoje dzieje. Po śmierci brata zostawił majątek pod opieką krewnego opata, kupił zbroję i k...

Język polski

Dzieje miłości Danusi i Zbyszka w powieści "Krzyżacy" Plan

1.Spotkanie Danusi i Zbyszka w gospodzie "Pod Lutym Turem".
2.Ocalenie spadajcej ze stołu Danusi przez Zbyszka.
3.Ślubowanie Danusi pawich czubów przez Zbyszka.
4.Uratowanie Zbyszka przez Danusię podczas egzekucji.
5.Wy...

Język polski

"Krzyżacy" - dzieje miłości Zbyszka i Danusi w punktach.

1. Spożywanie posiłku w gospodzie przez Zbyszka i Maćka
2. Postój księżnej Anny wraz z dworem w karczmie
3. Śpiew Danusi
4. Uratowanie dziewczynki przed upadkiem przez Zbyszka
5. Miłość do dwórki księżnej
6. Przysię...

Język polski

Wydarzenie z powieści "Krzyżacy", które najbardziej utkwiło mi w pamięci - dzieje miłości Zbyszka i Danusi.

Wydarzenie, które najbardziej utkwiło mi w pamięci to dzieje miłości Danusi i Zbyszka
Spotkali się w gospodzie ?Pod Lutym Turem? w Tyńcu. Księżna Anna Danuta poprosiła jedną ze swoich dwórek by zagrała. Danuśka, bo tak miała na i...