Bitwa o Midway

Opisana Bitwa O midway pomiędzy Amerykańskimi żołnierzami, a Japończykami na Pacyfiku.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Bitwa o Midway

Bitwa o Midway ? bitwa lotniczo-morska w czasie II wojny światowej, stoczona 4 czerwca 1942 pomiędzy okrętami japońskimi a amerykańskimi, w pobliżu atolu Midway na Oceanie Spokojnym, zakończona decydującym zwycięstwem amerykańskim. Uznawan...

Historia

Bitwa o Anglię.

Lato 1940 r. było w Europie pogodne i ciepłe. W walkach nastąpiła chwilowa przerwa, narody przygotowywały się do kolejnych ataków według priorytetów, starając się przewidzieć, jaki kolejny krok wykona strona przeciwna. We Francji 1 lipca...

Historia

Bitwa o Atlantyk.

Początek Bitwy o Anglię.
Względna cisza, jaka ogarnęła Europę po upadku Francji, nie trwała długo. Hitler planował już operację ,,Lew Morski’’, inwazję na Wielką Brytanię.
Rozważano wszystkie warianty strategiczne niezbę...

Historia

Bitwa na Morzu Koralowym 5 – 7 maj 1942 roku.

Stany Zjednoczone na początku nie brały udziału w wojnie, ale bacznie obserwowano rozwój wydarzeń w Europie. W Kongresie USA stale ścierali się między sobą zwolennicy tradycyjnego izolacjo-nizmu ze zwolennikami uczestnictwa w polityce świa...

Historia

II wojna światowa - ściąga

Okoliczności powstania faszyzmu:
a)kryzys gospodarczy we Włoszech spowodowany zakończeniem wojny
b)Bezrobocie, niezadowolenie społeczne
c)Wzrost nastrojów komunistycznych
d)niezadowolenie z powojennego podziału świata
Dzia...