Indicativus Praesentis Activi

Indicativus Praesentis Activi w tabelce.

Dodaj swoją odpowiedź
Łacina

Deklinacje i czasy

Deklinacje I i II
Dek. I -a,-ae r.ż. Dek. II -us r.m. Dek. II -er r.m. Dek. II -um r.n.
N. ros - a popŭl - us puer - Ø verb - um
G. ros - ae popŭl - i puĕr - i verb - i
D. ros - ae popŭl - o puĕr - o verb - o
Acc. ros...

Łacina

Koniugacja 1

Według koniugacji 1 odmieniają się czasowniki, których temat presentis zakończony jest na -a
np.amo, amare amavi, amatum

Indicativus praesentis activi

singularis
1. am - o
2. ama - s
3. ama - t

plura...