Najciekawsze zabytki Mazowsza - Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

W Ciechanowie położonym w północnej części województwa Mazowieckiego znajduje się wiele zabytków. Tym razem mowa jednak o Zamku Książąt Mazowieckich z XIV wieku. Został on zbudowany przez Siemowita lll – księcia Mazowieckiego. Zamek zlokalizowany jest na bagnistym terenie na obrzeżach Ciechanowa. Budynek ten sprawia ogromne wrażenie. Jego dziesięciometrowe mury zbudowane na planie prostokąta wyglądają imponująco. W narożnikach zamku znajdują się dwie okrągłe baszty.
Historia zamku jest niezwykle ciekawa i zawiła. Zamek został wzniesiony w latach osiemdziesiątych XIV wieku. Najstarsze wzmianki o twierdzy pochodzą z ok. 1430 roku. Jego architekt przedstawił księciu Januszowi pierwsze rachunki budowlane dotyczące prac przy wznoszeniu warowni. Pewne źródła historyczne mówią też o strasznym pożarze, który nastąpił pięćdziesiąt lat później, który spowodował ogromne szkody rezydencji. Aby zapobiec w przyszłości katastrofom i wypadkom w zamek po odbudowaniu znacznie ulepszono.
Nowe wnętrza oraz wystrój w zamku budziły zachwyt, a przepych i posiadane kosztowności świadczyły o zamożności jego bogatych mieszkańców. W zamku mieściła się też kaplica książęca pod wezwaniem św. Stanisława.
Założenie obronne umiejscowione zostało na sąsiadujących bagnach, na prawym brzegu okolicznej rzeki Łydyni. By zamek zachował stabilność na tak niepewnym podłożu, w bagnach zatopiono masę cegieł, żwiru oraz wiele dębowych pni. Po zabezpieczeniu gruntu rozpoczęto budowę warowni. Ceglana twierdza ma kształt regularnego czworoboku o wymiarach 48m x 57m. Posiada dwie potężne baszty. Zachodnia zwana jest Arsenałem a wschodnia więzienną.
W dzisiejszych czasach zamek nie został zaniedbany. Jest tu wiele inicjatyw oraz projektów edukacyjnych. Od 2004 roku obok zamku w Ciechanowie istnieje Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. Jest to grupa zajmująca się rekonstrukcją stan rycerski wczesnego XV wieku.
Teraz zamek jest oblegany przez zwiedzających i turystów pragnących wiedzy na temat dawnych czasów.

Dodaj swoją odpowiedź