Dzień Flagi RP- 2 maja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych, obchodzony jest w Polsce 2 maja.
Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało-czerwonych używane były także inne barwy.
"Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków Komisyi sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły i stanowią:
Art. 1 - Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były"
Tak brzmiała przyjęta w 1831 roku przez Sejm ustawa, która jako pierwsza normowała kwestię polskich barw narodowych. Barwy te były noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku.
W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.
W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.
Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość.
Do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni niż świąteczne. Zabraniała tego ustawa z 1980 roku. Od kiedy to Sejm znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń. Oznacza to, że mogą być one użyte kiedy tylko chcemy, pod jednym warunkiem - że otoczy się je należną czcią i szacunkiem.
Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii. Najczęściej w tym dniu ozdabia się budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balkonach czy w oknach wiele osób wciąż podchodzi z dystansem. Nie brakuje takich, którzy twierdzą, że święto flagi wymyślono jedynie po to, aby narodowych barw nie trzeba było ściągać pomiędzy 1 maja (Święto Pracy), a 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja). Są jednak tacy, którzy w ten sposób chcą manifestować swój patriotyzm oraz podkreślać więź z własnym krajem.


Wybór 2 maja na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy. To dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. Dzień Flagi poprzedza święto 3 Maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu,jakim była Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. Ponadto w dniu 2 maja obchodzony jest Światowy Dzień Polonii. Jak mówi jeden z zapisów ustawy z 7 lutego 1831 roku normującej nasze barwy narodowe, pod tym znakiem „winni łączyć się Polacy”. Dlatego też w tym dniu nasza biało-czerwona flaga powinna stać się symbolem łączącym i jednoczącym Polaków na wszystkich kontynentach, stanowiąc widoczny symbol ich przynależności narodowej. Polska jest jednym z wielu krajów, w którym obchodzony jest Dzień Flagi. Każdy z tych krajów obchodzi go w sposób dla siebie charakterystyczny np. na piknikach, festynach czy spotkaniach patriotycznych. My – Polacy – powinniśmy także wypracować swój własny sposób obchodzenia Dnia Flagi, pamiętając o szacunku i czci dla symboli narodowych.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wymień wszystkie święta majowe napisz ich daty i napis z jak się je obchodzi np. 2 maja_Dzień Flagi wywiesza się flagi

Wymień wszystkie święta majowe napisz ich daty i napis z jak się je obchodzi np. 2 maja_Dzień Flagi wywiesza się flagi...

Język angielski

Z pewnością pamiętasz z tekstu w podręczniku (s.60) , że 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia flaga łopocze na naszych domach czy balkonach. Ale nie tylko wtedy. Poniżej podano daty trzech świątecznych dni, podczas k

Z pewnością pamiętasz z tekstu w podręczniku (s.60) , że 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia flaga łopocze na naszych domach czy balkonach. Ale nie tylko wtedy. Poniżej podano daty trzech świątecznyc...

Język polski

Hej potrzebuje pomocy... 1.Od którego roku świętuje się w Polsce Dzień Flagi? 2.Jakie wydarzenie upamiętnia Święto Konstytucji 3 Maja? Proszę szybko daje naj naj naj!!!!!!

Hej potrzebuje pomocy... 1.Od którego roku świętuje się w Polsce Dzień Flagi? 2.Jakie wydarzenie upamiętnia Święto Konstytucji 3 Maja? Proszę szybko daje naj naj naj!!!!!!...

Wiedza o społeczeństwie

Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 rok - praca semestralna

Dzień 1 maja 2004 roku na długo pozostanie w pamięci polskiego narodu.
Tego dnia flaga Unii Europejskiej po raz pierwszy powiewała razem z flagą III RP.


Wciągnięcie na maszt flagi Unii Europejskiej przez prezydenta Aleksand...

Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska- struktura i zadania

Spis treści:
1. Unia Europejska
2. Historia Unii Europejskiej
2.1 Filary UE
2.2 Kalendarium
3. Struktura Instytucjonalna UE
3.1 Rada Europejska
3.2 Parlament Europejski
3.3 Rada Unii Europejskiej
3.4 Komisja Eur...