Masowe i zindywidualizowane metody promocji

Firmy stosujące orientację marketingową mają do dyspozycji cztery narzędzia marketingowe : produkt, cenę, kanały dystrybucji oraz promocję, czyli : „ działania informacyjno – nakłaniające ”, które mają się przyczynić do wzrostu popytu na towary danego przedsiębiorstwa i zmniejszenia elastyczności tego popytu. Promocja to komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem lub komunikowanie się z nabywcami, czyli przekazywanie potencjalnym i rzeczywistym nabywcom odpowiednio opracowanych informacji, które różnymi kanałami informacyjnymi do nich docierają.
Najbardziej powszechną i najbardziej widoczną formą promocji jest reklama, czyli wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów przez określonego nadawcę ( określenie używane w Wielkiej Brytanii : To make uninterested people buy – doprowadzić nie zainteresowanych do kupna ). Reklama to działalność polegająca na doprowadzeniu do konsumentów użytecznych informacji o konkretnych produktach, przy wykorzystaniu atrybutów samego produktu, jak i przy użyciu wszelkich masowych form i środków przekazywania wiadomości. Reklama telewizyjna. Reklama masowa jest charakterystyczna dla promowania sprzedaży towarów konsumpcyjnych, gdy adresatami działań reklamowych są końcowi nabywcy tych produktów – ich konsumenci i użytkownicy. Reklama w mediach drukowanych jest jednym z najistotniejszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem ( środkami przekazu informacji są zarówno gazety - prasa codzienna, jak również czasopisma o różnym okresie wydawniczym - tygodniki, miesięczniki ). Reklama w mediach bezpośrednich to interakcyjny system marketingu, który korzysta z jednego lub więcej mediów reklamowych, by wywołać określoną odpowiedź oraz/lub transakcje w dowolnym miejscu ( przykładem takiej reklamy są : poczta, marketing elektroniczny, telemarketing itd. ). Ważną formą reklamy jest także reklama w miejscu sprzedaży np. reklama zewnętrzna
( outdoor ), która traktowana jest głównie jako forma utrwalająca i wspomagająca kampanie prowadzone za pośrednictwem innych mediów ( tablice reklamowe, T-shirty, a także reklama na autobusach, balonach itp. ).
Następną formą promocji wykorzystywaną głównie w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych jest szeroko stosowana promocja sprzedaży, zwana także promocją uzupełniającą lub specjalną. Promocja sprzedaży oznacza zastosowanie na miejscu sprzedaży bodźców zachęcających do dokonania zakupu towarów uatrakcyjniających towar, najczęściej w ograniczonym czasie ( upominki dla klientów, uczestniczenie w targach i wystawach, loterie, bezpłatne próbki produktów, a także okresowe obniżki cen ).
Ważną formą promocji jest Public Relations, mające na celu pozyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec przedsiębiorstwa i stworzenie atrakcyjnego wizerunku firmy. PR to przemyślane, planowe i ciągłe starania o osiągniecie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy organizacją a jej publicznością. Specjaliści do spraw PR s są bezpośrednio odpowiedzialni za planowanie, wdrażanie i kontrolę działań przenoszących na rynek tożsamość firmy.
Koleją formą promowania firmy jest sponsoring, który objawia się we wzajemnych świadczeniach obu partnerów to znaczy sponsora i sponsorowanego. Sponsor stawia do dyspozycji sponsorowanemu określoną sumę pieniędzy i/lub innego rodzaju zasoby, a sponsorowany wykonuje ze swej strony, uprzednio określone, świadczenia wzajemne na rzecz sponsora, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów marketingowych sponsora.
Sprzedaż osobista jest kolejnym instrumentem promocji i związana jest z bezpośrednimi kontaktami sprzedawcy z nabywcą. Jest bardzo ważnym elementem wspierania sprzedaży. Sprzedaż osobista polega na osobistym kontakcie sprzedawcy
z potencjalnym nabywcą, przy czym rola sprzedawcy sprowadza się zazwyczaj do zapoznania potencjalnego nabywcy z cechami produktu, w miarę potrzeby zademonstrowania produktu, zawarcia transakcji, a często do świadczenia usług posprzedażowych.

Dodaj swoją odpowiedź
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zagadnienia - Międzynarodowe stosunki gospodarcze

1.Istota międzynarodowego podziału pracy i jego przesłanki rozwoju.
Istota stanowi szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy, jaki dokonuje się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach różnych ...