Triumwirat.

Triumwirat


Triumwirat to zgromadzenie złożone z trzech osób (z łaciny triumvire - trzech mężów) mające na celu wykonanie określonych zadań.
Triumwirat można uznawać za formę ustroju politycznego, jednak naprawdę nie jest to odmienny ustrój a jedynie szczególny przypadek dyktatury bądź oligarchii. W dyktaturze triumwirat zajmuje miejsce jednego władcy (jego uprawnienia, przywileje i obowiązki). Gdy mówimy o triumwiracie w oligarchii to rozumiemy przez to fakt, że grupa rządząca (oligarchowie) składa się z trzech osób.
Pierwszy triumwirat został powołany w roku 60 p.n.e. przez Gnejusza Pompejusza, Gajusza Juliusza Cezara i Marka Krassusa.
Drugi triumwirat został powołany w roku 43 p.n.e. przez Oktawiana Augusta, Marka Antoniusza i Marka Lepidusa.
Pierwszy triumwirat był prywatną umowa bez mocy prawnej o wzajemnym wsparciu politycznym, zawartą miedzy Pompejuszem, Cezarem i Krassusem. Konsulat Gajusza Juliusza Cezara w 59 r. p.n.e. upłynął pod znakiem realizacji żądań Pompejusza, a także na ustalaniu podatków dla ludności prowincji. Na mocy uchwały zgromadzenia ludowego, Cezar otrzymał na 5 lat w zarząd od senatu prowincje Gallia Cisalpina, Illyricum (Dalmacja) i Gallia Narbonensis. Tym samym pozycja Cezara umocniła się, a między triumwirami pojawiły się rozdźwięki. W 56 r. odbyli oni spotkanie w Lukce, by omówić swą strategię wobec senatu i odnowić triumwirat. Ustalili tam, że w 55 r. konsulat sprawować będą Pompejusz z Krassusem. Dokonali również podziału prowincji: Cezar na dalsze 5 lat otrzymał Galię, Pompejusz Hiszpanię, a Krassus Syrię. Ten ostatni jednak w 53 r. ponisół klęskę i zginął pod Carrhae w wojnie z Partami, przez co triumwirat przestał istnieć.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

kto zawarł triumwirat

kto zawarł triumwirat...

Język polski

B Ł A G A M P O M Ó Ż C I E Sposób na Alcybiadesa 1.Opisz lekcje historii podczas której zastosowano dryf historyczny i węża morskiego z misiurką. 2.Na czym polegał triumwirat. Błagam

B Ł A G A M P O M Ó Ż C I E Sposób na Alcybiadesa 1.Opisz lekcje historii podczas której zastosowano dryf historyczny i węża morskiego z misiurką. 2.Na czym polegał triumwirat. Błagam...

Język polski

co znaczą następujące wyrazy występujące w książce: ASOCJACYJNY, BLUFF (BLEF), DYGRESJA, DRYF, TRIUMWIRAT, MISIURKA,DEZORIENTOWAĆ  z ksiazki Sposob na Alcybiadesa POMOCY

co znaczą następujące wyrazy występujące w książce: ASOCJACYJNY, BLUFF (BLEF), DYGRESJA, DRYF, TRIUMWIRAT, MISIURKA,DEZORIENTOWAĆ  z ksiazki Sposob na Alcybiadesa POMOCY...

Historia

Rzym - pojęcia, nazwiska, daty

Etruskowie– lud zamieszkujący w starożytności północną Italię. Nie tworzyli jednego państwa, ale tak jak Grecy szereg miast-państw. Według tradycji było ich 12 a na czele każdego stał władca- lukomo. Z czasem z ustroju monarchicznego...

Historia

Postacie histryczne epoki starożytnej i średniowiecza

POSTACIE:
AGRYPA, AGRYPPA, MAREK WIPSANIUSZ AGRYPA, MARCUS VIPSANIUS AGRIPPA - (ok. 63-12 p.n.e.), wódz rzymski, przyjaciel i zięć Oktawiana Augusta. Konsul w latach: 37, 28 i 27 p.n.e. Jako dowódca i organizator floty Oktawiana przyczynił ...