Udowodnij, że Kreon to postać tragiczna.

Kreon jest bohaterem dramatu Sofoklesa "Antygona". Jest jednocześnie ojcem Hjajmona, mężęm Euredyki, ale przede wszystkim władcą Teb. Według mnie Kreon jest postacią tragiczną, a swoją tezę postaram się uargumentować w dalszej części swojej pracy.
Postać tragiczna to taka postać, którą los stawia przed trudnym dylematem. Niezależnie co wybierze i tak skończy się to tragicznie, z niekorzyścią dla wielu osób.
Tak też było w przypadku Kreona, bowiem jego obowiązkiem było sądzić przyszłą żonę swojego syna, Antygonę. Miał do wyboru: albo skazać ją na śmierć, za to że złamała jego zakaz i zakopała zwłoki swojego ukochanego brata, albo zrobić wyjątek dla rodziny i ją uniewinnić.
Żadna z tych decyzji nie byłaby jednak dobra, gdyż skazując Antygonę Kreon doprowadziłby do tego, iż cała rodzina by się od niego odwróciła, a w szczególności syn, który być może nigdy by mu nie wybaczył. Jeżeli by natomiast ją uniewinnił, zostałby uznany przez cały naród za władcę nieuczciwego, fałszywego, który nie przestrzega własnych rozkazów.
Kreon stał więc przed trudnym dylematem, od którego miało zależec to, jak dalej potoczy się jego życie. Musiał bowiem wybrać co jest dla niego ważniejsze: rodzina czy władza? Wybrał to drugie, co w rezultacie miało tragiczne konsekwencje, bowiem Antygona popełniła samobójstwo, wieszając się na własnej chustce, jej niedoszły mąż Hajmon zabił się sztyletem z wielkiego żalu, zaś jego matka Euredyka również odbiera sobie życie z rozpaczy zpowodowanej utratą syna.
Każdy może się domyśleć, jak wtedy czuł się Kreon, gdy przez jedną decyzję zrójnował całe swoje życie. W jednej chwili stracił ukochaną żonę, syna i jego niedoszłą żonę.
Myślę, że podałam wystarczająco dużo powodów potwierdzających moją tezę i przemawiających za tym, że Kreon jest niewątpliwie postacią tragiczną.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tragiczną.

Udowodnij, że Lord Jim jest postacią tragiczną.

Plan pracy:
1.Wyjaśnienie pojęć takich jak :
a)tragizm
b)konflikt tragiczny
c)postać tragiczna
2.Odwołanie się do tragedii antycznej Sofoklesa.
a)Kreon dok...