Konferencja w Europie. Sobór trydencki (1545-1563).

1. Postanowienia soboru:
– papież utrzymuje celibat i jest głową kościoła
– miano wizytować parafie (proboszczy mieli doglądać kardynałowie)
– stworzono kolegia, na których miano uczyć oprócz teorii, humanistyki i prawa
– utrzymano jako źródło wiary biblie i tradycje
– do zbawienia potrzebna jest wiara i łaska Boża
– utworzono kult Maryi i świętych
– organizowano rekolekcje w święta, żeby nauczać wiernych
– organizowano misje święte tam gdzie nie było chrześcijaństwa np. Paragwaj.
2. Jezuici– zakon powstały w 1542 r., założony przez św. Ignacego Loyole, który wyznawał zasadę: ubóstwa, pracy i posłuszeństwa wobec papieża. W Polsce też powstał zakon Jezuitów. Założył go S. Hozjusz w 1564 r.
3. Indeks ksiąg zakazanych– papież Paweł III opracował spis ksiąg zagrażających katolickiej wierze.
4. Święte Officjum (św. Inkwizycja)– papież Paweł IV założył kolegium złożone z kardynałów w celu sądzenia Heretyków (odstępców od wiary).

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Daty

? 622r.- powstanie państwa Samona
? 660r.- upadek państwa Samona
? 680r.- powstanie państwa bułgarskiego
? 732-bitwa pod Poitiers(zw. Karola Mlota nad Arabami)
? 751-koronacja Pepina Małego
? 768-814- Panowanie karola Wielki...