Jaki jest sens prowadzenia akcji "sprzątanie świata" ?

Parę dni temu nasza szkoła miała sprzątanie świata. Moja klasa sprzątała łąki, lasy i puste tereny, które znajdowały się blisko dużego supermarketu. Dostalismy na całą klasę trzy worki i rękawiczki do zbierania róznych odpadów. Te trzyw orki, które dostaliśmy, niestety nam nie wystarczyły na wyzbieranie wszystkich śmieci. Nie trzeba było szukac przeróżnych papierków, pudełek, foliówek i różnego typu innych odpadów, ponieważ "jeden leżał na drugim".
Dlatego uważam, że potrzebny jest taki dzień, w którym wszyscy ludzie, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, powinni wyjśc z domów i sprzątac odpady, przyczyniac się do tego aby nasza planeta była czysta i zadbana.
Ochrona środowiska w dzieśejdzych czasach jst bardzo potrzebna, nawet konieczna. Czy chcemy mieszkac na brudnej Ziemi, gdzie nie ma roślin i zwierząt, a oddychac mozna tylko przez maski?
Musimy przeciwdziałac zaśmiecaniu naszej plantety - to nie ejst łatwe, ale warto spróbowac, bo przyszłosc ludzkości zależy w dużej mierze od Nas! Ciągły wzrost temperatury na Ziemi jest spowodowany efektem cieplarnianym. Lodowce na biegunach topnieją, przez co podnosi się poziom wód w morzach i oceanch. Później może to spowodowac zatapianie dużych obszarów Ziemi, na których teraz mieszkają ludzie i zwierzęta. Kwaśne deszcze także są spowodowane zanieczyszczoną Ziemią. Deszcze te niszczą pola uprawne, lasy, zanieczyszczają zabiorniki z wodą pitną. Poprzez zanieczyszczenie i szkodliwe gazy narusza się struktura ozonowa, która chroni naszą planętę przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Już od jakiegoś czasu w strefie ozonowej powstają dziury, przez które przechodzi nadmiar promieniowania i powoduje to choroby skóry.
Jeśli nie zaczniemy dbac o ochronę środowiska, "podpiszemy wyrok na nasze życie" i tym samym na ludzkośc.

Dodaj swoją odpowiedź