Analiza pięciu sił portera - PKN Orlen

ANALIZA PIĘCIU SIŁ PORTERA

1. Wielkość i struktura sektora

Proszę przeanalizować strukturę wewnątrz sektora, w którym działa analizowane przedsiębiorstwo. Wypisać około 10-ciu przedsiębiorstw mających największe obroty i spróbować określić ich udział w rynku, uwzględnić również badane przedsiębiorstwo.

lp Producenci sektora Udział w rynku (w %)
2003 2004 2005
1. PKN ORLEN 32% 28,6% 29%
2. GRUPA LOTOS 6% 6% 6%
3. Sieć zagranicznych koncernów naftowych 24% 29% 33%
4. Operatorzy niezależni Brak danych Brak danych 29%
5. Sieć stacji przy hipermarketach Brak danych Brak danych 3%
Źródło Rok 2005 z raportu POPiHN ?polski rynek paliwowy? Warszawa , maj 2006;
Źródło: rok 2004 POPiHN, szacunki PKN Orlen S.A.
Źródło ?raport analityczny orlen 10.05.2006

Udział w rynku detalicznym na rok 2005

Z powodu braku informacji o udziałach w rynku poszczególnych koncernów zagranicznych dane te podane są razem

Analiza 5 sił portera

1.Groźba pojawienia się nowych konkurentów jest:
MAŁA
Komentarz:
Państwo polskie nie jest zainteresowane konkurencją na rynku energetycznym, gdyż tak czy owak swoją działkę (akcyzę) dostanie, a ściślej...weźmie. Wysoka akcyza uniemożliwia wolną grę cen, a tym samym paraliżuje potencjalny wzrost podaży ropy (albo jej substytutów).
Państwo jest dużym właścicielem największej polskiej firmy energetycznej, PKN Orlen. Państwo i ustawodawstwo chronią tę firmę, udzielając jej wręcz statusu monopolisty. Wzmacniany jest on ustawowym wymogiem tworzenia ogromnych rezerw paliwowych, które dodatkowo eliminują konkurencję dla PKN Orlen.

2. Siła oddziaływania na dostawców zależy od:
1. Zależność od Rosji na zapotrzebowanie duża
2. niepowtarzalność wyrobu dostawców - duża
3.koszty zmiany dostawców- duża
4. stopień koncentracji sektora dostawców- duża
5.udział dostawcy w tworzeniu zusku producenta- duża
DUŻA
Komentarz:
1. Mamy dziś do czynienia z globalnymi koncernami - trudno nawet czasami wskazać skąd dana firma pochodzi. BP uważana jest z przedsiębiorstwo brytyjskie, a w Ameryce - za amerykańskie. Nie ma tu żadnej sprzeczności ponieważ jej interesy rozciągają się na całym świecie" - powiedział rosyjski minister. Christienko dodał jednak, iż jest w stanie zrozumieć obawy, dotyczące rosnących rosyjskich wpływów - około 2030 roku bowiem dwie trzecie potrzebnego UE gazu pochodzić będą z Rosji. "Jeśli zależność od Rosji komuś nie odpowiada, należy wycofać się z takiej zależności" - oświadczył, dodając że "za całkowicie zgodne z prawem należałoby uznać zachęcanie Rosji do udziału w innych rynkach jak Chiny, Japonia czy Stany Zjednoczone

Stacje paliw ustalają termin dostaw i wielkość zamówienia.

3.Siła oddziaływania klientów zależy od:
1. stopnia koncentracji sektora dostawców
2. niepowtarzalność produktu
3. ostrość walki w sektorze nabywców
4. relacji popytu od podaży
5. udziału dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy
DUŻA
Komentarz:
Klienci w dużym stopniu wpływają na sytuacje finansową stacji paliw.


4.Groźba pojawienia się substytutów jest:
ŚREDNIA

POTENCJALNE SUBSTYTUTY
1. Gaz ziemny , jako paliwo w samochodach osobowych.
2. Energia słoneczna jako środek napędu samochodów.
3. energia elektryczna jako środek napędu samochodów
Komentarz:
Setki milionów samochodów na świecie napędzanych jest silnikami, które zostały dostosowane do rodzaju paliwa jakim jest benzyna, olej.
Samochody na energię słoneczną czy elektryczną. I choć eksperymenty trwają od wielu lat, żaden z tych pomysłów nie wyszedł poza fazę prototypów.

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Biznes Plan Stacji paliw płynnych

BIZNES PLAN STACJI PALIW PŁYNNYCH
1. STRESZCZENIE
2. POMYSŁ
3. RYNEK
3.1. Sytuacja na rynku paliw w Polsce
3.1.1. Najważniejsze zmiany na rynku
3.1.2. Prawo
3.1.3. Szara strefa
3.1.4. Polski rynek paliw - ...