Aldehydy i ketony

Cała praca jest w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Aldehydy i ketony- użycie

ALDEHYDY
- to ciecze lub ciała stałe (wyjątek to najprostszy aldehyd mrówkowy- formaldehyd HCHO, który jest gazem)
OTRZYMYWANE są głównie poprzez utlenianie alkoholi
ZASTOSOWANIE
- do syntez organicznych (tworzywa sztuczne, ...

Chemia

Aldehydy, ketoyny, kwasy karboksylowe, fenole

Aldehydy
Aldehydy (podobnie ketony) należą do grupy związków zawierających grupę karbonylową C=O, która w znacznym stopniu wpływa na właściwości chemiczne związków tej grupy. Zarówno aldehydy jak i ketony są produktami utlenienia...

Chemia

Aldehydy i ketony - zestawienie

Praca w załączniku (tabelka)...

Chemia

Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe. Najważniejsze informacje i przykłady.

Alkohole- pochodne węglowodorów, zaw. W cz. Jedną lub wiecej grup ?OH.(R-CH)
CnH2n 1OH, Metanol ? CH3OH, Etanol - C2H5OH, Propan ? 1-ol C3H7OH.
Rzędowość alkoholi, (mogą być I,II,III ) zależy ilu rzędowy jest C z którym połączon...

Chemia

Tabela (Alkochole, aldechydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze, aminy)

Wzór ogólny
związków i nazwa przedstawiciele Reakcje charakterystyczne
Alkohole jednowodorotlenowe
R-OH metanol CH3OH
etanol
C2H5OH Metale aktywne:
2ROH + 2Na  2 RONa + H2
Z kwasami:
- nieorganicznymi
R...