Plan ramowy Na szczycie Mont Blanc

1. Przybycie do Genewy Księżnej Fryderykowej Lubomirskiej i porucznika Antoniego Malczewskiego.
2. Spotkanie pary kochanków z profesorem Pictetem.
3. Pragnienie Malczewskiego o zdobyciu szczytu, po tym jak usłyszał legendy o Mont Blanc.
4. Obawa Księżnej, że straci swojego ukochanego.
5. Porzucenie Antoniego przez Księżną z powodu znudzenia.
6. Chęć pięknej śmierci i tego, aby Księżna Fryderykowa pożałowała, że go zostawiła.
7. Podjęcie decyzji o wyprawie na Mont Blanc, a następnie, po zdobyciu szczytu, rzucenie się w przepaść.
8. Gorączkowe przygotowania do wyprawy.
9. Poprowadzenie wyprawy przez przewodnika
Błażeja.
10. Wędrówka Antoniego i Błażeja.
11. Antoni Malczewski rezygnuje ze skakania w przepaść; jest dumny ze swojego osiągnięcia.
12. Czas
zejścia ze szczytu.
13. Malczewski jako ,,posąg człowieka na posągu świata"

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Góry jako temat sztuki. Omów na wybranych przykładach z poezji, prozy, malarstwa, muzyki folkowej i filmu.

Materiał:
-teksty z Podstawy programowej: A. Mickiewicz „Sonety krymskie” , „Na Alpach w Splgen”;
J. Słowacki „Kordian”, „Rozłączenie” ; A. Asnyk „Nad głębiami” , „Limba” ; K. P. Tetmajer „Z Kasprowego Wierchu...

Język polski

Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.

LITERATURA PODMIOTU
1. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Siedmioróg, Wrocław 1999.
2. Z. Nałkowska, Granica, Greg, Kraków 2002
3. J. Słowacki, Kordian, Zielona Sowa, Kraków 2000.
4. W. Szekspir, Makbet , Greg, Kraków 2001

L...

Język polski

Wpływ historii naszego narodu na tematykę utworów literackich.

WPŁYW HISTORII NASZEGO NARODU NA TEMATYKĘ UTWORÓW LITERACKICH

Tragiczne dzieje naszego narodu sprawiły, że tematykę literatury polskie cechowała troska o naszą egzystencję. Dramatyczne losy i przeżycia Polaków zawsze inspirowały...